Ερώτηση Βουλευτή Σάμου προς Δήμο Ικαρίας για την εξαίρεση θέσης Νηπιαγωγού

Προς: Δήμαρχο Ικαρίας, κ. Σταμούλο Στυλιανό

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Η υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος και η έναρξη Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στις Ράχες Ικαρίας (Ανακοίνωση υπ'αριθμόν ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, προκήρυξη που ανακοινώθηκε στις 18-8-2016 με αρ.πρωτ.:6314), είναι πράξεις, που υπό την αιγίδα της Πολιτείας, εφαρμόζουν οι Δήμοι της Χώρας. Προς τούτο είναι σημαντική η βούληση του Δήμου Ικαρίας για την εφαρμογή αυτών των δράσεων.

Παρόλα αυτά, ως βουλευτής του νομού και υπηρετώντας επί σειρά ετών το χώρο της παιδείας, είμαι υποχρεωμένος να σας επισημάνω την εξής παράλειψη: Η συγκεκριμένη προκήρυξη, όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό, συμπεριλαμβάνει (2) θέσεις ΤΕ και (2) θέσεις ΔΕ παιδαγωγικών ειδικοτήτων και για τους 2 δημοτικούς παιδικούς σταθμούς (Αγ. Κηρύκου και Ραχών). Εξαιρείται λοιπόν η θέση Νηπιαγωγού ΠΕ.

Σύμφωνα με το Νόμο Αρ. Φύλλου 645/31-7-97 και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 για παιδικούς δημοτικούς σταθμούς που δέχονται προνήπια, αναφέρεται σαφώς η θέση του/ της Νηπιαγωγού (ΠΕ) σε δύο σημεία: στο πρώτο σημείο αναφέρεται η ύπαρξη Νηπιαγωγού (ΠΕ) ως διευθύντριας ή (ΤΕ) ή άλλες ειδικότητες και στο δεύτερο σημείο αναφέρεται η ύπαρξη Νηπιαγωγού (ΠΕ) ανά 25 νήπια.

Είναι σαφές ότι η συνύπαρξη όλων των σχετιζόμενων ειδικοτήτων αποφέρει τα μέγιστα σε έναν οργανισμό καθώς και η σύσταση μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής ομάδας, ειδικά όταν πρόκειται για χώρο απασχόλησης παιδιών. Η απαξίωση μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (και ιδιαίτερα της ανώτατης) μόνο άσκοπη κι ατελέσφορη μπορεί να αποβεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καταθέτω τα εξής δύο ερωτήματα:
1) Γιατί εξαιρέθηκε, η κατά τα άλλα αυτονόητη, θέση Νηπιαγωγού (ΠΕ) από την συγκεκριμένη προκήρυξη; Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν απόφοιτοι της ανώτατης αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας στην Ικαρία και που η συγκεκριμένη προκήρυξη προσφέρει δυνατότητες ανανέωσης των συμβάσεων μέχρι και το 2020;
2) Σε ποιές ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την αποκατάσταση της παράλειψης αυτής ;

Με εκτίμηση
Δημήτρης Σεβαστάκης - Βουλευτής Σάμου

ikariastore banner