Εισήγηση για το Σπίτι με τους σκορπιούς στην Ικαρία

ΙΚΑΡΙΑ:20-5-2013

ΠΡΟΣ:                                                                           
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου                 
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και Δήμου Ικαρίας. Συγκρότηση επιτροπής για τη λειτουργία του σπιτιού - μνημείου διαμονής του Μίκη Θεοδωράκη και άλλων εξόριστων στην Ικαρία τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης.

Εισήγηση από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Νίκο Κουλουλία.

Εισηγούμαστε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Περιφερειακής  Ενότητας Ικαρίας και του Δήμου Ικαρίας για την οργάνωση και λειτουργία του σπιτιού <<Μνημείου Αγώνων και Συμφιλίωσης Μίκης Θεοδωράκης >>.

Το παμπάλαιο σπίτι στο ορεινό χωριό Βρακάδες της Ικαρίας, που διέμενε τα χρόνια της εθνικής αντίστασης ο διαπρεπής μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης μαζί με άλλους πολιτικούς εξόριστους(στο χωριό φιλοξενήθηκαν εκείνη την εποχή 200 περίπου πολιτικοί εξόριστοι), χαρακτηρίστηκε με την υπ’ αριθ. 214/ 5-3-04 ΦΕΚ  2286απόφαση του υπουργείου Αιγαίου διατηρητέο.

Η ιδιοκτησία του εν λόγω σπιτιού <<μνημείου και ο περιβάλλοντας χώρος έκτασης 1500 περίπου τ.μ. περιήλθε με το υπ’ αριθμ’ 6511/23 Ιουνίου 2008 δωρητήριο συμβόλαιο των κληρονόμων του κατά 50% στον τότε  Δήμο Ραχών  και τώρα Δήμο Ικαρίας και κατά 50% στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου (Επαρχείο Ικαρίας) και μετέπειτα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας με σκοπό να λειτουργήσει ως Μουσείο- Μνημείο σε διάρκεια το ανώτερο 5 χρόνια που λίγη στις 23 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Το σπίτι Μνημείο θα διοικείται στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας από επταμελή διοικούσα επιτροπή μεταξύ των δύο φορέων ιδιοκτητών που θα ακολουθεί την θητεία των φορέων της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τρία από τα μέλη Διοικούσας Επιτροπής θα ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τα οποία το ένα θα είναι ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ραχών, το άλλο κατά προτίμηση από τους κληρονόμους και το άλλο κατά προτίμηση με απόφαση της γενικής συνέλευσης του πλησιέστερου στο Μνημείο Πολιτιστικού Συλλόγου Συνδέσμου Βρακάδων Ικαρίας προοδευτικού Συλλόγου Βρακάδων. Τα άλλα τρία μέλη θα ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου από τα οποία το ένα θα είναι ο εκάστοτε αιρετός εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, το άλλο κατά προτίμηση με απόφαση της συνέλευσης του γειτονικού με το Μνημείο Πολιτιστικού Συλλόγου Ένωση Βρακάδων Κουνιάδου Προεσπέρας  και το τρίτο κατά προτίμηση από πολιτιστικούς φορείς της περιοχής των Ραχών .Το έβδομο μέλος θα είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής οριζόμενο από τους δύο συνιδιοκτήτες. Στην προεδρία  της διοικούσας επιτροπής μπορούν να εναλλάσσονται κατόπιν συμφωνίας οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής  Ενότητας  Ικαρίας και του Δήμου Ικαρίας η πρόσωπο εκ των μελών κοινής αποδοχής.

Ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις με προτάσεις αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου .

Στις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση η ευπρεπή  λειτουργία η υποδειγματική διαχείριση και η προστασία των εκθεμάτων .

Οι δαπάνες του Μουσείου –Μνημείου μπορούν να προέρχονται από προαιρετικές εισφορές των επισκεπτών και από διάφορες  άλλες  πηγές.