Δωρεά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού & μηχανημάτων για το Νοσοκομείο Ικαρίας & το Π.Ι. Φούρνων

Στα πλαίσια του προγράμματος “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”,  που υλοποιείται από την Alpha Bank σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, στις 19 και 26 /05/2016 παραδόθηκε στο το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας, όσο και για την αποκεντρωμένη Μονάδα Π.Ε.Δ.Υ. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων Ιατροφαρμακευτικό Υλικό και Εξοπλισμός.

Συγκεκριμένα, για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας παραδόθηκε Μηχάνημα Τηλεμετρίας για την παρακολούθηση σοβαρών περιστατικών, ενώ για το Π.Π.Ι. Φούρνων, παραδόδηκαν: Ωτοσκόπιο,Οφθαλμοσκόπιο, Θερμόμετρα, Ροόμετρα για φιάλες Ο2, Φορείο μεταφοράς ασθενών, Φαρμακευτικό υλικό, Φορητός υπέρηχος, Καρδιοτοκογράφος.

Ο ιατροφαρμακευτικός αυτός εξοπλισμός και τα ιατρικά μηχανήματα που παραδόθηκαν, στις Μονάδες Υγείας των περιοχών Ικαρίας και Φούρνων, συμβάλλουν σημαντικά, τόσο στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων, όσο και στη διασφάλιση σε μεγάλο βαθμό της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων Υγείας του πληθυσμού των περιοχών αυτών.

ikariastore banner