Αγώνας για τα νησιά μας: Θέσεις & Προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Σάμο

Θέσεις & Προτάσεις της Περιφερειακής Παράταξης «Αγώνας για τα Νησιά μας» στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορ. Αιγαίου στη Σάμο

Σας ενημερώνουμε για τις θέσεις και τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την Περιφερειακή Παράταξη «Αγώνας για τα Νησιά μας» στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορ. Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουλίου στο νησί της Σάμου.

Πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου
Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου για το Περιφερειακό Πρόγραμμα, επισημαίνουμε το χαμηλό ποσοστό (40%) που εξακολουθούν να έχουν οι πληρωμές των έργων και το σημαντικό ποσοστό (31%) των έργων που δεν έχουν μέχρι σήμερα συμβασιοποιηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι απομένουν λιγότερο από 2,5 χρόνια για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και ότι τα έργα θα πρέπει να έχουν σύμβαση μέχρι το τέλος του 2013, είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απ’ όλους τους φορείς υλοποίησης και κυρίως από την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου και τους Δήμους που υλοποιούν το μεγαλύτερο τμήμα του Προγράμματος, προκειμένου σημαντικά έργα να μην χαθούν και το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν προς όφελος των νησιών μας.

Από την πρώτη στιγμή που η αιρετή Περιφέρεια ανέλαβε τη διαχείριση του Περιφ. Προγράμματος του ΕΣΠΑ (Ιούλιος 2011), καταθέσαμε την άποψη ότι θα πρέπει να ιεραρχηθούν οι τοπικές ανάγκες σε κάθε νησί και να δοθεί προτεραιότητα σε έργα και δράσεις που μπορούν να στηρίξουν στην πράξη την τοπική οικονομία στα νησιά μας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ που μας δόθηκαν. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε προτείνει μάλιστα να κινητοποιήσουμε το σύνολο των τοπικών φορέων. Δυστυχώς όμως αυτό μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει πράξη, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εντάσσονται έργα στο Πρόγραμμα δεύτερης και τρίτης προτεραιότητας, αποσπασματικά, με μόνο κριτήριο την ωριμότητα. 

Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει αρκετές νομοθετικές παρεμβάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών σε θέματα που αφορούν τις απαλλοτριώσεις, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από την έλλειψη ρευστότητας κλπ. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, να απλουστευτούν ακόμη περισσότερο οι διαδικασίες και να διορθωθούν οι αστοχίες του Καλλικράτη.

Προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020
Το νέο ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είναι ακόμη μια ευκαιρία για τα νησιά μας, την οποία καλούμαστε να αξιοποιήσουμε, σχεδιάζοντας ένα νέο Πρόγραμμα που θα πρέπει να έχει νέα αρχιτεκτονική και διαφορετική φιλοσοφία, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκες της Περιφέρειας για την επόμενη δεκαετία.

Είναι σημαντικό η κάθε Περιφέρεια της Χώρας να έχει το δικό της Πρόγραμμα και να το διαχειρίζεται η ίδια. Απ’ ότι φαίνεται τα Προγράμματα αυτά θα είναι πολυταμειακά, δηλαδή θα έχουν πόρους για τις υποδομές, για την επιχειρηματικότητα, για την απασχόληση και για την αγροτικό τομέα. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη.

Η διαδικασία της διαβούλευσης για την καταγραφή των απόψεων των τοπικών φορέων για το νέο Πρόγραμμα της Περιφέρειας έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Μέχρι σήμερα η όλη προσπάθεια έχει επικεντρωθεί σε ενημερωτικού χαρακτήρα ημερίδες και συνέδρια, όπως τέθηκε το θέμα και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα όμως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στη διαβούλευση με όλους τους φορείς, τους πολίτες και την ίδια την κοινωνία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το Φθινόπωρο έχουμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε και να καταθέσουμε το δικό μας Πρόγραμμα, τα χρονικά περιθώρια είναι ελάχιστα και γι’ αυτό η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να επικεντρωθεί πλέον στην ουσία.

Είναι πολύ δύσκολο στις σημερινές συνθήκες, όπου η χώρα μας δοκιμάζεται από την δυσμενή οικονομική συγκυρία, να προσδιοριστούν παρεμβάσεις, έργα και δράσεις που μπορούν να στηρίξουν στην πράξη την τοπική οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στα νησιά μας. Αποτελεί όμως σημαντική πρόκληση, ευθύνη και ιστορικό χρέος όλων των τοπικών φορέων να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Μόνο με τη στενή συνεργασία όλων μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα προς όφελος του τόπου μας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα για την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, είναι το μικρό ποσοστό των πόρων που θα είναι διαθέσιμοι για υποδομές. Και από τους πόρους αυτούς οι περισσότεροι θα διατεθούν σε έργα που δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και θα μεταφερθούν στο νέο Πρόγραμμα. Υπάρχουν όμως ακόμη σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές όπως οι λιμενικές υποδομές και οι υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, το επαρχιακό οδικό δίκτυο, τα δίκτυα ύδρευσης, οι υποδομές για την επεξεργασία και τη μεταφορά των λυμάτων, έργα για την επεξεργασία και διαχείριση των απορριμμάτων κλπ. Είναι σημαντικό συνεπώς, οι φορείς να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν τα έργα τους στα χρονικά περιθώρια του ΕΣΠΑ.

Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
Η διαδικασία της αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εγκρίθηκε πριν από μία δεκαετία (Οκτώβριος 2003), μας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσουμε τις αστοχίες του υφιστάμενου σχεδιασμού, αλλά και την ευκαιρία να σχεδιάσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη τις σημερινές ανάγκες, την βαθιά οικονομική κρίση και θα μπορεί να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για τα νησιά μας.

Για να έχει επιτυχία η προσπάθεια αυτή, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι παράγοντες που λειτούργησαν ανασταλτικά στην εφαρμογή του εγκεκριμένου πλαισίου και να εντοπιστούν τα σημεία που θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Γι’ αυτό θα πρέπει η διαβούλευση να πραγματοποιηθεί με όλους τους φορείς, σε επίπεδο νησιού.

Ως Παράταξη, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόταση της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, γνωμοδοτήσαμε θετικά για την Α΄ Φάση της Αναθεώρησης, ενώ καταθέσαμε πρόταση για συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Θέματα που αφορούν το Νομό Σάμου:
1. Αναθεώρηση – Τροποποίηση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου στο νησί της Σάμου
Για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια στη Σάμο από τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου που έχει εφαρμοστεί στο νησί, είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την τροποποίηση της. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει άμεσα να ζητηθούν από την Περιφέρεια οι απόψεις των τοπικών φορέων και κυρίως του Δήμου Σάμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ξενοδόχων κλπ και να ληφθούν υπόψη, αφενός στην τρέχουσα διαδικασία της αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, αφετέρου στην αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου  Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, που είναι σε διαδικασία διαβούλευσης. Ταυτόχρονα, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου θα πρέπει να διερευνήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος για τη ΖΟΕ της Σάμου.

2. Συνέχιση λειτουργίας του δημόσιου ΚΤΕΟ στη Σάμο
Η αναστολή λειτουργίας του δημόσιου ΚΤΕΟ στο νησί της Σάμου, προκειμένου να μπορέσει να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα  στους ιδιοκτήτες των μεγάλων οχημάτων δημοσίας χρήσεως (φορτηγά, λεωφορεία κλπ), οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν ακόμη και στην Αθήνα για τον έλεγχο τον οχημάτων τους. 

Ως Παράταξη θέσαμε το θέμα της επαναλειτουργίας του δημοσίου ΚΤΕΟ στη Σάμο και της επίσπευσης των διαδικασιών που υπολείπονται για την εξασφάλιση της απαραίτητης πιστοποίησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Θ. Παπαθεοφάνους σε απάντηση του για το θέμα αυτό, ενημέρωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

3. Υλοποίηση του έργου της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στο Βαθύ
Το έργο της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στο Βαθύ της Σάμου, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, είναι μια σημαντική παρέμβαση για την πόλη. Ως Παράταξη, μεταφέραμε στον Περιφερειάρχη τους προβληματισμούς που μας κατέθεσαν επαγγελματίες της πόλης και ζητήσαμε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή να διασφαλίσει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες το θέμα που έχει προκύψει με τις μόνιμες κατασκευές (πέργκολες) στα καταστήματα της παραλίας.

4. Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί της Ικαρίας
Η αποκατάσταση των ζημιών από τη θεομηνία του Οκτωβρίου 2010 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ικαρίας παρουσιάζει σοβαρή καθυστέρηση, με αποτέλεσμα το οδικό δίκτυο να παρουσιάζει σε αρκετά σημεία υψηλή επικινδυνότητα. Θα πρέπει να ζητηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. να υπάρξει άμεση επανέναρξη των εργασιών και αξιοποίηση των πιστώσεων ύψους 4 εκ. ευρώ που έχουν διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ίδια σοβαρή καθυστέρηση παρουσιάζεται και στην υλοποίηση του έργου Κάλαμος – Νας, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια στο νησί. Παρότι η μεταφορά του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο ΕΣΠΑ είχε αποφασιστεί τον Ιούνιο 2011 από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η απόφαση αυτή υλοποιείται τώρα με καθυστέρηση 2 χρόνων. Είναι απαραίτητο συνεπώς, να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει το έργο να υλοποιείται και πάλι.    

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»