7,5 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2014-2020, προχώρησε στην ενεργοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στον άξονα 2Β και ειδικότερα στην επενδυτική προτεραιότητα που αφορά στην «Αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια ευρώ και οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι Δήμοι, και το Υπουργείο Παιδείας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 12η Ιουλίου 2016.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε ότι «σταθερός στόχος μας είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, ώστε να εκσυγχρονιστούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και να δημιουργηθούν νέες, προκειμένου τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να αποκτήσουν σύγχρονα σχολεία και να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής».

 
 

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr