2η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα τις εκλογές προεδρείου & οικονομικής επιτροπής

Ενημέρωση από τον Οικολογικό Άνεμο στο Βόρειο Αιγαίο (9/1/11)

 
Στις 9-1-2011 έγινε στην Μυτιλήνη η εκλογή του Προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής του αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου. Παρόντες ήταν 40 από 41 περιφερειακούς Συμβούλους.

Εκλογή Προεδρείου

Για Πρόεδρος προτάθηκε από την πλειοψηφία ο Δημηρούδης Στ.  
Ψήφισαν            40
Δημηρούδης Σταύρος 33 (Λέσβος)
Λευκά               6
Άκυρα               1

Για Αντιπρόεδρος προτάθηκε από την μείζονα αντιπολίτευση ο Κωνσταντινίδης Πολυκράτης
Ψήφισαν           40
Κωνσταντινίδης Π. 31 (Σάμος)
Λευκά              6
Άκυρα              3

Για Γραμματέας, μετά την αρνητική θέση των συνδυασμών των κ.κ. Κόρακα και Τεντόμα να θέσουν υποψηφιότητα για τον τρόπο με τον οποίο ορίζει ο νόμος του Καλλικράτη την ψηφοφορία, και την πρόθεση του κ. Γιαννίρη να συμμετέχει ενεργά σε άλλα όργανα του Περιφερειακού Συμβουλίου,  η μείζων αντιπολίτευση πρότεινε την Γόμου-Πρωτογεράκη Κ.

Ψήφισαν            40
Γόμου-Πρωτογεράκη  27 (Λέσβος)
Λευκά               8
Άκυρα               5

Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής
Την διαδικασία συνέχισε το νεοεκλεγέν προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Προτάθηκαν και έλαβαν αντίστοιχα:

Από την πλειοψηφία (συνδυασμός κ. Γιακαλή):
Προβέντζας     37 (Λέσβος)
Γιαρμαδούρος   36 (Λήμνος)
Στούπος        35 (Χίος)
Λυμπέρης       35 (Σάμος)

Από την μείζονα αντιπολίτευση (συνδυασμός κ. Βογιατζή):
Τζιμής        25 (Λέσβος)
Βαλσαμίδης    15 (Λέσβος)

Από το συνδυασμό του κ. Κόρακα:
Κόρακας       23 (Λέσβος)

Από τους συνδυασμούς των κ.κ. Τεντόμα και Γιαννίρη δηλώθηκε η προτίμηση να συμμετέχουν στην Επιτροπή ως  αναπληρωματικά μέλη.

Εκλέχθηκαν τακτικά μέλη οι Προβέντζας, Γιαρμαδούρος, Στούπος, Λυμπέρης, Τζιμής, Κόρακας.

Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής  Επιτροπής.
Προτάθηκαν και έλαβαν αντίστοιχα:
Από την Πλειοψηφία:
Μερούσης  30 (Χίος)
Βουνατσής 25 (Λέσβος)
Μάρκου    27 (Σάμος)
Βαρελτζής 27 (Λήμνος)

Από την μείζονα αντιπολίτευση:
Μελιτζάνης 16 (Χίος)
Πανούσος   13 (Σάμος)

Από το συνδυασμό του κ. Κόρακα:
Στεφανάκη Μαυρατζιώτη 4 (Σάμος)

Από το συνδυασμό του κ. Τεντόμα:
 Τεντόμας 18 (Λέσβος)

Από το συνδυασμό του κ. Γιαννίρη:
Γιαννίρης 25 (Ικαρία)

 Επαναληπτική ψηφοφορία
Η μείζων αντιπολίτευση απέσυρε  τους υποψηφίους Μελιτζάνη και Πανούσο και δήλωσε  ότι θα απέχει από την ψηφοφορία.

'Ελαβαν:
Στεφανάκη-Μαυρατζιώτη   7
Τεντόμας               15
Λευκά                   7

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι Μερούσης, Βονατσής, Μάρκου, Βαρελτζής, Γιαννίρης, Τεντόμας.

 Εκ μέρους του Οικολογικού Ανέμου στο Βόρειο Αιγαίο, ο κ. Ηλίας Γιαννίρης δήλωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο:
«Θέτω υποψηφιότητα ως αναπληρωματικός για οικονομία δυνάμεων. Στο μέλλον θα είμαι υποψήφιος για συμμετοχή σε άλλες επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου,  όπου η συνεισφορά μου αναμένεται να είναι επιστημονικά και κοινωνικά πιο χρήσιμη και αποδοτική στο έργο της Περιφέρειας. Θέλω όμως να επισημάνω ότι η εκλογή μου ολοκλήρωσε τη γεωγραφική αντιπροσώπευση όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου Αιγαίου και δεν απουσιάζει η Π. Ε. Ικαρίας από την Οικονομική Επιτροπή.».

Τέλος μετά από παρέμβαση του κ. Γιαννίρη το Προεδρείο διαβεβαίωσε ότι  όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά θα ενημερώνονται για την ημερήσια διάταξη και θα λαβαίνουν τα υλικά των συνεδριάσεων. Ο κ. Γιαννίρης ζήτησε επιπλέον να γίνεται δεκτή για συζήτηση και η γνώμη που μπορεί να διατυπώνει είτε προσωπικά είτε εγγράφως προς τα τακτικά μέλη το κάθε αναπληρωματικό μέλος.
 

ikariastore banner