Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης»

Ριζικές αλλαγές
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η κυβέρνηση τις αρχές του νομοσχεδίου για τη νέα διοικητική δομή της χώρας που παρουσιάστηκαν την Κυριακή 21/2/2010 σε Υπουργικό Συμβούλιο. Η νέα διοικητική δομή -στην οποία δόθηκε το όνομα «Πρόγραμμα Καλλικράτης»- περιλαμβάνει τη δραστική μείωση των 1.034 ΟΤΑ που υπάρχουν σήμερα σε λιγότερους από 370 δήμους. Το πρόγραμμα αυτό έχει προκαλέσει ήδη μια γενικότερη αντίδραση και διαμαρτυρία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Πρακτικά, για την Ικαρία αυτό σημαίνει την συνένωση των τριών δήμων σε έναν -τον Δήμο Ικαρίας- πράγμα το οποίο θα είναι ήδη πραγματικότητα στις επόμενες δημοτικές εκλογές (Νοέμβριος 2010) οπότε και τα ψηφοδέλτια θα είναι τροποποιημένα αναλόγως.

Αντιδράσεις
Οι διαμαρτυρίες σχετικά με το πρόγραμμα Καλλικράτης ήδη ακούγονται. Η Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία ΤΕΔΚ Νομού Σάμου με ανακοίνωση της τοποθετείται τονίζοντας ότι «η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε βασικούς τομείς υπηρεσιών, όπως η παιδεία, η υγειά, η πρόνοια, η πολιτική προστασία. Αυτό κατά την άποψη μας είναι το κυρίαρχο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει».

Όπως υποστηρίζει η ΤΕΔΚ η μείωση του αριθμού των Δήμων θα πολλαπλασιάσει στους νέους μεγαλύτερους αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς τα υπάρχοντα σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των δικτύων (Οδικών/Ύδρευσης-Αποχέτευσης, κ.λπ.) καθώς και στην παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών στους δημότες.

Ειδικότερα Η ΤΕΔΚ σημειώνει:
«Ο περιορισμός του αριθμού των Δήμων και των Νομών:
· Βοηθά τη κεντρική εξουσία να αποποιηθεί των ευθυνών της για την ικανοποίηση μεγάλων λαϊκών προβλημάτων.
· Αποπροσανατολίζει για το ποιος έχει την ευθύνη και υποβαθμίζει τις διεκδικήσεις σε τοπικό επίπεδο.
· Αναδεικνύει τη Τ.Α σε μοχλό διοχέτευσης και εφαρμογής της πολιτικής κεντρικής εξουσίας και σε μηχανισμό που απαιτεί για τη λειτουργία του αιρετούς μάνατζερ, λογιστές, διαχειριστές.
· Καλλιεργεί τη συνείδηση στους εργαζόμενους ότι για να έχουν κάποια κοινωνική υπηρεσία πρέπει να ξαναπληρώσουν.
· Σ’ αυτή τη κατεύθυνση οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στη Τ.Α θα είναι εκείνες που βοηθούν τη συντήρηση, τη λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, όπως η φορολογική εξουσία, οι κατασταλτικές εξουσίες (Δημοτική Αστυνομία). Παράλληλα, αυξάνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε Νομούς ή σε Δήμους».

Κάλεσμα
Η Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία κάλεσε όλους του δημότες Ικαρίας και Σάμου να μην εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς τα νέα σχήματα θα είναι πιο λειτουργικά και αποτελεσματικά, για τις έδρες των δήμων, για τις τοπικές ιδιαιτερότητες, και άλλα παρόμοια, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι επιζήμιο, θα είναι έξω από την ουσία της επιχειρούμενης αλλαγής και βέβαια μακριά από την πολιτική ουσία του εγχειρήματος. Κάλεσε επίσης όλους τους εκλεγμένους στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά προβλήματα με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών να αντιμετωπίσουν από κοινού με τους δημότες τα ζητήματα της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης.

Διεκδικήσεις
· Ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα βασικών τομέων κοινωνικού περιεχομένου (Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, πολιτική προστασία) με αποκλειστική ευθύνη του κράτους
· Την διατήρηση των υφισταμένων αυτοδιοικητικών δομών ως έχουν, με την ταυτόχρονη μετατροπή του περιφερειακού συμβουλίου σε αιρετό όργανο, χωρίς παράλληλη παρουσία διορισμένου Γ.Γ, η εκλογή τέλος όλων των οργάνων της Τ.Α να γίνεται με απλή αναλογική
· Την ικανοποίηση της οικονομικής επάρκειας της Τ.Α με ένα σεβαστό ποσοστό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει
· Την ουσιαστική διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στα εκλεγμένα συμβούλια
· Τον σχεδιασμό ανάπτυξης της χώρας μας ανά τομέα και κλάδο. Σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, (τόσο γενικά όσο και τοπικό επίπεδο), τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές προς όφελος των εργαζόμενων
· Την αναδιανομή των κρατικών δαπανών προς όφελος των εργαζομένων
· Την αξιοποίηση του θεσμού της Τ.Α σε φιλολαϊκή κατεύθυνση

ikariamag

Η εικόνα είναι από το www.idisi.gr

ikariastore banner