Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας: Δήλωση για το Π.Δ 75/2011 σχετικά με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων

Ικαρία 3 Σεπτεμβρίου  2011

Έχοντας υπόψη το προεδρικό διάταγμα 75/2011 σχετικά με της Περιφερειακές ενώσεις δήμων (Π.Ε.Δ) και την κεντρική ένωση δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε). Έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής .

Ήταν αναμενόμενο η Κυβέρνηση να ακολουθήσει την ίδια ακριβώς τακτική όλων των προηγούμενων Κυβερνήσεων. Περίμενε δηλαδή να γίνουν πρώτα οι Τοπικές και Περιφερειακές εκλογές, να γνωρίζει τα αποτελέσματα και με βάση αυτά να «μαγειρέψει» ένα διάταγμα με το οποίο θα ενισχύσει τις δικές της δυνάμεις στους Δήμους, θα διατηρήσει το δικομματισμό, θα αποκλείσει στην κυριολεξία από τα όργανα αυτά τις πολιτικές δυνάμεις που διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική.

Ο τρόπος εκλογής που μεθόδευσε η κυβέρνηση και οι πάντα πρόθυμοι υποστηρικτές της είναι σαφές πως δημιουργεί προϋποθέσεις αυστηρά κομματικού ελέγχου και χειραγώγησης των αυτοδιοικητικών οργάνων, αφού ο ασφυκτικός περιορισμός της εκπροσώπησης των περισσοτέρων δήμων, σε συνδυασμό με πρωτοφανείς διατάξεις που οδηγούν σε ουσιαστικό αποκλεισμό δημοτικών παρατάξεων, εδραιώνει ένα καλπονοθευτικό σύστημα, που δικαιώνει πιθανόν τις “χαρτοκοπτικές” ικανότητες των συντακτών του σχεδίου, αλλά υπονομεύει τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης με βασικό στόχο την διασφάλιση συσχετισμών σε αυτά τα όργανα που θα εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την κυβερνητική πολιτική.

Για να παίζουν τα νέα όργανα αυτό το ρόλο  χρειάζονται και τον αντίστοιχο συσχετισμό δύναμης που προκύπτει για τους Δήμους από τον εκλογικό νόμο και για τις ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ από το προεδρικό διάταγμα 75/2011.   Η επιβολή του Π.Δ έγινε χωρίς καν να ρωτηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών αφού η «διαβούλευση» θα έγινε μεταξύ Κυβέρνησης, ΚΕΔΚΕ και Δ.Σ. των ΤΕΔΚ.

Με το προεδρικό διάταγμα 75/2011 συντηρείται και επεκτείνεται το αντιδημοκρατικό πλαίσιο εκλογής τους που περιορίζει ακόμα πιο δραστικά την εκπροσώπηση των πολιτικών  δυνάμεων που διαφωνούν με την κυβερνητική πολιτική .

Το Π.Δ. 75/2011 συγκροτεί όργανα αποκλειστικά με δυνάμεις που στήριξαν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», τους αναθέτει να διοικήσουν χωρίς την παρουσία διαφορετικών απόψεων, για να μπορούν απερίσπαστοι να υλοποιήσουν τις αντιλαϊκές επιλογές, να εφαρμόσουν σε τοπικό επίπεδο την πολιτική του κεντρικού κράτους, να φέρουν μαζί (κεντρικό κράτος – τοπική διοίκηση) σε πέρας όλες τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις καταμερίζοντας απλώς ρόλους.

Προς επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, αναφέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικά με το τι προβλέπουν  άρθρα του Π.Δ. 75/2011 για τις ΠΕΔ και την ΚΕΔΕ:
1. Στην εκλογή των αντιπροσώπων από τους 325 Δήμους (άρθρο 9), παρουσιάζεται το φαινόμενο Δήμος με μικρότερο πληθυσμό να στέλνει περισσότερους αντιπροσώπους από Δήμο με πολλαπλάσιο πληθυσμό (πίνακας ).

ΔΗΜΟΣ         ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ορεστιάδας         40.000                 7
Λαγκαδά             42.000                 4
Καστοριάς           36.000               14
Ελασσόνας          37.200                 5
Αμαρουσίου        69.000                 3
                                                                                                                                    
Επίσης σε ότι αφορά την ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου παρουσιάζεται το πρωτόγνωρο φαινόμενο οι μικροί πληθυσμιακά δήμοι της περιφέρειας (Φούρνων- Οινουσών –Ψαρών –Αγίου Ευστρατίου) να εκπροσωπούνται μόνο από τον δήμαρχο (εκπληκτικό δείγμα δημοκρατικής αντιπροσώπευσης….)

2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ μπορεί να γίνει κατά συνδυασμούς μόνο αν ο αριθμός υποψηφίων στο συνδυασμό είναι ίσος με τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 10 παρ. 5).                          

Σε αντίθετη περίπτωση επιτρέπονται μόνο μεμονωμένες υποψηφιότητες. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπεται στους αντιπροσώπους της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»  π.χ  να συγκροτήσουν ψηφοδέλτιο σχεδόν σε καμία περιφέρεια της χώρας.

3. Επιπλέον, ο μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται στο Δ.Σ. της ΠΕΔ μόνο αν λάβει έγκυρα ψηφοδέλτια σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό μέτρο (άρθρο 10 παρ. 9). Εάν εξαντληθούν οι δικαιούχοι συνδυασμοί χωρίς να υπάρχουν υπόλοιπα από την Α' και Β' κατανομή και παραμένουν ακόμη αδιάθετες έδρες τότε αυτές διανέμονται όλες στον πρώτο συνδυασμό.

Δυο ακόμα σοβαρά ζητήματα που θα δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα στην εκπροσώπηση των αιρετών και την λειτουργία των νέων σχημάτων είναι, η ενδυνάμωση του δημαρχοκεντρικού χαρακτήρα αυτών των οργάνων (οι δήμαρχοι έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή ανεξαρτήτως εκλογής στην Γ.Σ ΠΕΔ - στο Δ.Σ ΠΕΔ –στην Γ.Σ ΚΕΔΕ), και η μεταφορά του κόστους λειτουργίας αυτών των οργάνων από το  ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ  που είχε αυτή την ευθύνη μέχρι σήμερα στους 325 δήμους της χώρας. Τέλος σαν βασικός σκοπός των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ σύμφωνα με το Π.Δ., ορίζεται με μεγάλη σαφήνεια ότι θα είναι «η συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα αυτοδιοίκησης αποκέντρωσης και ανάπτυξης».

Ως Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας  θυμίζουμε πως όλα αυτά έγκαιρα τα είχαμε επισημάνει (Μάρτιος 2011) και καλέσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας  «ως πολιτικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους Ικαριωτες , να εκφράσουμε την κάθετη διαφωνία μας με το προτεινόμενο τότε σχέδιο Π.Δ, γιατί είναι μια ακόμα προσπάθεια αλλοίωσης της αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης όλων των παρατάξεων και των πολιτικών θέσεων, όπως αυτές αξιολογηθήκαν από τους συνδημότες μας στις πρόσφατες εκλογές για το όργανα της τοπικής διοίκησης.

Προτείνοντας στο Δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας να υιοθετήσουμε μια  πρόταση, που θα κινείται σε  εντελώς αντίθετη λογική από αυτή του Π.Δ. Προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Δ.Σ αποδέχεται στην πράξη την  όλη μεθόδευση από μέρους της κυβέρνησης επιβεβαιώνοντας την θέση ότι οι νέοι δήμοι και οι περιφέρειες δεν αποτελούν Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού δεν τους παρέχεται καν το δικαίωμα στον τρόπο εκλογής των δικών τους οργάνων! Θα είναι ουσιαστικά μια Τοπική Διοίκηση που θα υλοποιεί προαποφασισμένες επιλογές του κεντρικού κράτους και όποιοι διαφωνούν μ' αυτές θα αποκλείονται από τα όργανά της.

Η πρόταση  της ΛΑΣ Ικαρίας δεν υποστηρίχθηκε από την ΠΕΑ , πλειοψηφούσα παράταξη του Δ.Σ ( με υποστήριξη από ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜ.ΑΡ- ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ) , που έκρινε αναγκαίο να ζητήσει απλώς την  αναλογικότερη εκπροσώπηση των παρατάξεων και των νησιών, καθορίζοντας δυστυχώς  με αυτόν τον τρόπο την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Ικαρίας.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας δηλώνουμε πως παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς που διαμορφώνονται στην ΠΕΔ βορείου Αιγαίου  θα συνεχίσουμε και μέσα από αυτό το πολιτικό όργανο την προσπάθεια ανάδειξης και αντιμετώπισης των σοβαρότατων ζητημάτων που προβλέπεται να δημιουργηθούν για τους κατοίκους των νησιών και  του βορείου Αιγαίου από όσα προβλέπει ο Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με συνέπεια πάντοτε στο πλευρό των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας.

ikariastore banner