Συσκέψεις σε Σάμο και Ικαρία για περιβαλλοντικά θέματα

Πρωτοβουλίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και συσκέψεις σε Σάμο και Ικαρία για περιβαλλοντικά θέματα.

Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τη Δευτέρα 2/7/2012 στη Σάμο, προκειμένου να συζητηθούν θέματα Περιβαλλοντικής  Πολιτικής και εφαρμογών στα πλαίσια  συνεργασίας των συναρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στη σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους συμμετείχε ο Δήμαρχος Σάμου κ. Στυλιανός  Θάνος, ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΑΔΑ κ. Ευστράτιος Δουλδούρης, Προϊστάμενοι και υπηρεσιακοί παράγοντες Υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πέρα από γενικά θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, συζητήθηκαν προτάσεις και δρομολογήθηκαν διαδικασίες για τους τρόπους αντιμετώπισης:
α) Των Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων των υφιστάμενων ελαιοτριβείων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
β) Των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την κατασκευή του Υβριδικού Πάρκου στη θέση «Προεσπέρα Ραχών» Ικαρίας και από την διάνοιξη – διαπλάτυνση δρόμου στην ίδια περιοχή, από την «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».

Για το πρώτο θέμα, η Γενική Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου δεσμεύθηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε το συντομότερο δυνατό να δοθούν απαντήσεις σε εξειδικευμένα ερωτήματα θεσμικού χαρακτήρα, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες και βάση αυτών απρόσκοπτα να προωθηθούν οι απαραίτητες Μελέτες (Μ.Π.Ε.), στις καθ’  ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, είτε της Περιφέρειας είτε της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Για το θέμα του Υβριδικού Πάρκου της Ικαρίας πέρα από την προαναφερόμενη σύσκεψη, ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής  Α.Δ.Α. πραγματοποίησε στη Σάμο συνεργασίες με τις τοπικές Υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στο έργο, και συγκεκριμένα  της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου, της Δ/νσης Δασών Σάμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, καθώς επίσης και αυτοψία στη θέση του έργου την Τετάρτη 4/7/2012 στην Ικαρία.

Με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν : από τη συνεργασία με τις συναρμόδιες τοπικές Υπηρεσίες, την επιτόπου αυτοψία, σε συνδυασμό με την αριθμ. 1/Θέμα 2ο/10-4-2012 Γνωμοδότηση της ΠΕΑΠΖ Βορείου Αιγαίου και τα στοιχεία του φακέλου που έχουν τεθεί υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα προβεί στις απαραίτητες συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν στοχεύοντας αφ’ ενός στην προώθηση και υποστήριξη των αναπτυξιακών έργων και των έργων υποδομής που εκτελούνται στις εν λόγω περιοχές, και αφ’ ετέρου στην  τήρηση των νομίμων διαδικασιών και ενεργειών από τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές της Α.Δ.Α. θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

ikariastore banner