Παράνομη επιχείρηση κάλυψης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το εργοτάξιο της ΕΝΕΤ ΑΕ στην Προεσπέρα

Μετά από νέα αυτοψία που πραγματοποίησαν χθες 20/1 μέλη της ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους στην περιοχή της Προεσπέρας τόσο μέσα στο εργοτάξιο της ΕΝΕΤ Α.Ε, όσο και πέριξ αυτού διαπιστώθηκε μεγάλη προσπάθεια εξωραϊσμού της περιοχής και απόκρυψης όλων των στοιχείων που εκθέτουν την ανάδοχο εταιρεία (ΕΝΕΤ ΑΕ).  Τα ίχνη των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (βαρέλια, δοχεία κλπ) έχουν εξαφανιστεί, γεγονός που εγείρει βάσιμες υποψίες για νέα επίχωση τους, ενώ  παράλληλα βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία καύσης (!) λάστιχων, φίλτρων λαδιού, σκουπιδιών κ.α.

Υπογραμμίζεται ότι οι συγκεκριμένες - απολύτως παράνομες – διαδικασίες λάμβαναν χώρα ενόσω βρισκόταν στην περιοχή κλιμάκιο επιθεώρησης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, το οποίο δεν προχώρησε σε καμία απολύτως ενέργεια προκειμένου να σταματήσει την εν λόγω παράνομη - και εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία – δραστηριότητα, και ουσιαστικά συνέβαλε στη συγκάλυψη της.

Το Αρχιπέλαγος, Ι.Θ.Π ενημέρωσε για το συμβάν όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κάλεσε εκ νέου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ουσιαστική και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης.

Τονίζουμε ότι το Αρχιπέλαγος θα συνεχίσει να ερευνά και να παρακολουθεί στενά την υπόθεση μέχρι να αποδοθούν διοικητικές ή ποινικές ευθύνες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Γιάννης Κουτελίδας
Συντονιστής Επικοινωνίας Αρχιπελάγους Ι.Θ.Π