Ο «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου

Τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της Περιφέρειας

Ο τουρισμός αποτελεί για τα νησιά μας, τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη της τοπικής οικονομίας. Στην εποχή μας, που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας, σε μια εποχή που η ανεργία έχει αυξηθεί και στα νησιά μας κατακόρυφα και επικίνδυνα, ο τουρισμός καλείται και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για να στηριχθεί η τοπική οικονομία. Συνεπώς η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί στοίχημα, που δεν υπάρχουν πλέον τα περιθώρια για να χαθεί.

Στην προσπάθεια αυτή, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός. Ιδιαίτερα δε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, εκ του αναπτυξιακού της ρόλου θα πρέπει να είναι ο φορέας εκείνος που θα πρέπει να συντονίζει την όλη προσπάθεια.

Καταρχήν, η αιρετή Περιφέρεια έχει σήμερα την ευθύνη για την προγραμματισμό, τη δρομολόγηση, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό. Η Περιφέρεια έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση σημαντικών πόρων που διατίθενται σε ιδιωτικές επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των Περιφερειακών Υπηρεσιών στη διαδικασία της αδειοδότησης των επενδύσεων.

Καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια αυτή, είναι και η τουριστική προβολή,  η προβολή και προώθηση των τουριστικών μας προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό συζητάμε σήμερα, 1 χρόνο μετά το ξεκίνημα του θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας, τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.     
   
Επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης που παρουσιάσατε σήμερα:

Α. Καταρχήν, ο σχεδιασμός για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας καθυστέρησε σημαντικά, δεδομένου ότι υπήρχε πρόσκληση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» από τις 28 Μαρτίου 2011. Έτσι εν όψει και της νέας τουριστικής περιόδου, θα είναι ελάχιστες οι δυνατότητες να ενεργοποιηθούν δράσεις που προτείνονται στον εν λόγω σχεδιασμό.

Β. Ο κρισιμότερος παράγοντας για να έχει αποτελέσματα ο σχεδιασμός αυτός, είναι η στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό για να προκύψει απαιτείται στενή συνεργασία, συμμετοχή όλων των Φορέων χωρίς αποκλεισμούς και το βασικότερο κοινή στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένη, γι’ αυτό καταθέτουμε την πρόταση να θεσμοθετηθεί Περιφερειακή Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς. Οι άνθρωποι και οι φορείς που έχουν τη γνώση και την εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού. Έτσι μόνο μπορεί κανείς να περιμένει ρεαλιστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Γ. Το Σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Φυλλάδια, έντυπα, αφίσες, φάκελοι, τουριστικοί οδηγοί, DVD, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ. Ενέργειες επαναλαμβανόμενες, που έχουν πραγματοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν τόσο από την κρατική Περιφέρεια, όσο και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων όλων αυτών των δράσεων που διαχρονικά έγιναν, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και θα έπρεπε πιστεύω να το τολμήσουμε ..

Άποψη μας είναι ότι ο σχεδιασμός θα έπρεπε να περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις προσαρμοσμένες στη σημερινή εποχή, στην εποχή του διαδικτύου. Σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.

Ενδεικτικά να σας αναφέρω τον ταξιδιωτικό οδηγό http://travelplan.lesvos.gr που δημιουργήθηκε πέρυσι από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου. Ένα διαδικτυακό οδηγό που παρέχει πληροφορίες για τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να εντοπίζει σημεία ενδιαφέροντος και να βρίσκει πλήρως τη διαδρομή που επιθυμεί να ακολουθήσει μέσα στο Νομό. Ο οδηγός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και να αναπτυχθούν αντίστοιχες εφαρμογές για όλα τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δ. Βασικός στόχος του σχεδιασμού της Περιφέρειας θα πρέπει να είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, πολιτιστικών και πολιτισμικών πόρων των νησιών μας. Στοχευμένες ενέργειες και δράσεις θα πρέπει να προβάλουν την ενιαία ταυτότητα της Περιφέρειας και θα αναδεικνύουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του κάθε νησιού.

Ε. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νέα τουριστική αγορά της Τουρκίας, αλλά και να αναζητηθούν νέες αγορές. Το θέμα αυτό όμως, θα πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή και με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Έτσι μόνο θα αποφευχθούν καταστάσεις όπως αυτές που συνέβησαν πρόσφατα με τη συμμετοχή στην έκθεση της Σμύρνης.

ΣΤ. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία θα ήταν το κάλεσμα για επιστροφή στην πατρίδα όλων των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου που ζουν στο εξωτερικό, ακόμα και δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές του τόπου μας στο εξωτερικό. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,
Τα προηγούμενα χρόνια ο σχεδιασμός της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας ήταν αντικείμενο των κρατικών Υπηρεσιών. Σήμερα που η τουριστική προβολή αποτελεί πλέον αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας. Έχουμε την ευθύνη, αλλά και την ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε κατάλληλα προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά ο κλάδος του τουρισμού.

Για το 2012 που είναι μια ακόμη κρίσιμη χρονιά για τον τουρισμό, αν και ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, θα πρέπει άμεσα προχωρήσουν στοχευμένες ενέργειες για την τουριστική προβολή των νησιών μας.  

Εμείς ως Παράταξη θα ψηφίσουμε υπέρ γιατί πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα δράσεις και ενέργειες για την τουριστική προβολή των νησιών μας, διατυπώνουμε όμως τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό μας για τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε και καταθέτουμε τις προτάσεις μας για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.

Θεόδωρος Βαλσαμίδης
Περιφερειακός Σύμβουλος με την Παράταξη «Αγώνας για τα Νησιά μας»

ikariastore banner