Οι παράκτιοι αλιείς των Φούρνων στην πρώτη γραμμή της μάχης για το μέλλον της παράκτιας αλιείας

Με το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ και το OCEAN2012 στις Βρυξέλλες πιέζουν για μια βιώσιμη αλιεία μέσα από τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)

Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής μίας πραγματικά βιώσιμης ευρωπαϊκής αλιείας μέσω της επικείμενης μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) αποτέλεσε η συνάντηση την Τετάρτη 13/10, στις Βρυξέλλες μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και συλλόγων παράκτιας αλιείας με την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Φούρνων - Κορσεών, το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, και μέλη του Δικτύου OCEAN2012 παρέδωσαν στη Μαρία Δαμανάκη τη σχετική διακήρυξη με θέμα τις επιπτώσεις της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ στην παράκτια αλιεία.

Η συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων και παράκτιων αλιευτικών συλλόγων στις Βρυξέλλες υπό την “ομπρέλα” του Δικτύου OCEAN2012, για την ανάγκη προώθησης μίας πραγματικά βιώσιμης ευρωπαϊκής αλιείας μέσω της επικείμενης μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ, ξεπέρασε σε αριθμό κάθε προηγούμενο. Εμφάνισε την πραγματική δύναμη του Δικτύου OCEAN2012, ανέδειξε τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ φορέων παράκτιας αλιείας από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης και προέβαλλε ένα νέο ισχυρό μπλοκ απέναντι στο καθεστωτικό λόμπυ της μέσης αλιείας, που μέχρι σήμερα επηρεάζει σημαντικά τα κέντρα λήψης αποφάσεων για το μέλλον της αλιείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά τις διαφορές αναφορικά με τη δυναμικότητα και τον τύπο των αλιευτικών στόλων, οι εκπρόσωποι των παράκτιων αλιέων μοιράστηκαν κοινούς προβληματισμούς και εξέφρασαν την ίδια αγωνία για το μέλλον της παράκτιας αλιείας και της περιφερειακής τοπικής οικονομίας. Ακολουθώντας κοινή γραμμή πλεύσης, σε σχετική συζήτηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, κατέθεσαν ενστάσεις για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι παράκτιοι αλιείς έχουν τεθεί στο περιθώριο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑλΠ, η οποία εστιάζει στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Επίσης υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση της υιοθέτησης μίας περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμης ΚΑλΠ.

Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Φούρνων - Κορσεών ενημέρωσαν Έλληνες ευρωβουλευτές, το γραφείο της Ελληνίδας Επιτρόπου, αλλά και την ίδια την κα Δαμανάκη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην Ελλάδα και τη δραματική υποβάθμιση των ιχθυαποθεμάτων, ως συνέπεια της παράνομης και καταστροφικής αλιείας που λυμαίνεται τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ο Μιχάλης Μανουσάκης, πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων των Φούρνων και μοναδικός εκπρόσωπος της ελληνικής παράκτιας αλιείας, παρέδωσε στην Επίτροπο το παρακάτω μήνυμα:

“Κα Δαμανάκη,
Στη φωτογραφία απεικονίζεται (σ.σ. παρουσίαση σχετικής αναλογικής φωτογραφίας) ένα μικρό κομμάτι του αλιευτικού στόλου των Φούρνων κατά το 1990, που καταστράφηκε ως αποτέλεσμα των μέτρων της προηγούμενης ΚΑλΠ . Ελπίζουμε στην ουσιαστική παρέμβασή σας για να αποφευχθούν ανάλογα λανθασμένα μέτρα και να εξασφαλισθεί μία βιώσιμη αλιεία για τις νησιωτικές κοινωνίες και για τις επόμενες γενιές”

Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ως συντονιστής φορέας για την Ελλάδα και την Κύπρο καλεί και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και αλιευτικούς συλλόγους να συμμετάσχουν στο Δίκτυο OCEAN2012. Στόχος μας να προωθήσουμε από κοινού μια βιώσιμη ευρωπαϊκή αλιεία με ήπια αλιευτική δραστηριότητα, η οποία θα διασφαλίζει την υγεία των ιχθυαποθεμάτων και το μέλλον των παράκτιων αλιέων που αποτελούν μοχλό κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Αναστασία Μήλιου
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
, ΙΘΠ, εθνικός φορέας του Δικτύου OCEAN 2012

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr