Οικολογικός Άνεμος: Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (27-3-12)

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) της 27ης Μαρτίου 2012 ο Ηλίας Γιαννίρης είχε την ευκαιρία να διατυπώσει θέσεις του συνδυασμού "Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο" στα θέματα που συζητήθηκαν, όπως τα εξής:

- Για το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου-Λήμνου, ένα θέμα που η παράταξή μας ζήτησε να συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης. Όλες οι θετικές προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν καταρρεύσει συνεχίζοντας να δημιουργούν απογοήτευση στους πολίτες για κάποια διέξοδο από την κρίση. Το κλείσιμο της Συνεταιριστικής Τράπεζας είναι μια κατάσταση που έχουμε ξανασυζητήσει σε αυτό το Περιφ. Συμβούλιο με τη μορφή του LESVOS SHOP, της ΑΕΝΑΛ, κλπ. Αντί σήμερα να συζητάμε για το πώς με συλλογικές μορφές, όπως αστικοί ή αγροτικοί συνεταιρισμοί θα βγούμε από την κρίση βλέπουμε να αναιρούνται μια μια οι ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε από τις δομές του παρελθόντος. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου θα έπρεπε να συνεχίζει να είναι βασικό αναπτυξιακό εργαλείο. Όμως, οι τοπικές συλλογικές αρχές και η αυτοδιοίκηση τη μεταχειρίστηκαν όπως και άλλα παρόμοια θετικά εγχειρήματα. Μοιάζουμε σαν τις κυβερνήσεις του δικομματισμού που έριξαν έξω την Ελλάδα και σήμερα είναι οι ίδιοι που διαχειρίζονται την κρίση. Επομένως, μπαίνει ένα θέμα υπαρξιακό και για το δικό μας θεσμό.  Μπαίνει ένα ζήτημα επάρκειάς μας ως Περιφερειακό Συμβούλιο να διαχειριστούμε τις ανάγκες και την ανάπτυξη των νησιών μας. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε γέννημα Καλλικρατικό και έχουμε καταντήσει να είμαστε τροχονόμοι των κεντρικών πολιτικών, κατευθύνσεων και κονδυλίων. Δεν μπορούμε να παίξουμε τον αναπτυξιακό ρόλο μας ως αυτοδιοίκηση. Απαιτείται η στήριξη των εργαζομένων και μέριμνα από την διοίκηση της τράπεζας για τη μέγιστη αξιοποίηση τους από άλλες τράπεζας και κύρια από την Εθνική που ανέλαβε τις καταθέσεις της Συνεταιριστικής.
    
- Για το ζήτημα της κατάρτισης προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων από ΚΑΠ και άλλους εθνικούς πόρους, ψηφίσαμε λευκό γιατί το θέμα του οικονομικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται με δυσνόητο τρόπο, δεν υπάρχουν συγκριτικοί πίνακες, υπάρχει κατακερματισμός των προϋπολογισμών μέρος των οποίων είναι το σημερινό εξεταζόμενο θέμα «ΠΔΕ από ΚΑΠ &λοιπούς εθνικούς πόρους», δεν είναι ομοιογενοποιημένα ανά κατηγορία τα έργα και δεν είναι χωρισμένα ανά ΠΕ τα έργα. Ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στον οικονομικό προϋπολογισμό ενσωματωμένες με την εισήγηση 2 προγραμματικές συμβάσεις, αντί να έρθουν ως χωριστό θέμα ΗΔ, όπως έχουμε κάνει και με άλλες προγραμματικές συμβάσεις στο παρελθόν. Η εισήγηση είναι τόσο δυσνόητη που υπάρχει το ενδεχόμενο οι Περιφ. Σύμβουλοι να μην ξέρουν τι ψηφίζουν. Για παράδειγμα για τους πρώην νομούς Λέσβου και Χίου υπάρχουν συνοπτικοί πίνακες ενώ για τον πρώην νομό Σάμου δεν υπάρχει ούτε καν το γενικό σύνολο. Αν οριστούν οι υπεύθυνοι υπάλληλοι στο μέλλον μπορεί να γίνονται με εύληπτη μορφή οι προϋπολογισμοί με ομαδοποιημένες τις κατηγορίες, ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς κωδικούς, και συνοπτικούς συγκριτικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως έχουμε ζητήσει σε προηγούμενο ΠΣ.  
    
- Για το ζήτημα του ορισμού Ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ, επισημάναμε και πάλι ότι πληρώνουμε αμαρτίες του παρελθόντος και υπενθυμίσαμε ότι σε προηγούμενο Συμβούλιο είχαμε κάνει την εκτίμηση ότι τελικά έτσι όπως έγινε η διάλυση της ΑΕΝΑΛ στο τέλος θα πληρώσουμε αποζημιώσεις και μισθώματα και αμοιβές που μπορεί να είναι περισσότερα από τη ζημιά που είχε προκληθεί από το Lesvos Shop.  

- Ως προς το ζήτημα της ενημέρωσης για την πορεία το Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας επισημάναμε την εύστοχη παρατήρηση των χειριστών των Προγραμμάτων ότι υπάρχει αδυναμία αξιοποίησης προγραμμάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική προστασία και την υποστήριξη κοινωνικών δομών, τομείς που θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-20. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει περάσει πλέον η εποχή του τσιμέντου και πρέπει να προετοιμαστούμε για δράσεις που αφορούν πραγματικά στην ανάπτυξη των νησιών μας με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

- Τέλος υποστηρίξαμε την πρόταση του περιφ συμβούλου Βασίλη Τεντόμα για την έκδοση ψηφίσματος από το Περιφ. Συμβούλιο καταδικάζοντας τις προληπτικές αθρόες, προσαγωγές πολιτών πριν τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου στα νησιά μας με σκοπό το πνίξιμο κάθε φωνής αντίδρασης και διαμαρτυρίας στην κυβερνητική πολιτική. Δυστυχώς οι παρατάξεις των κκ Γιακαλή και Βογιατζή έδειξαν τη συνεπή τους υποταγή στα κόμματα του δικομματισμού και σε πλήρη συνέπεια προς ΠΑΣΟΚ και ΝΔ καταψήφισαν την πρόταση αυτή.

ikariastore banner