Οικολογικός Άνεμος: Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (20/12/11)

Μυτιλήνη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) της 20ης Δεκεμβρίου 2011 ο Ηλίας Γιαννίρης είχε την ευκαιρία να διατυπώσει θέσεις του συνδυασμού "Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο" στα θέματα που συζητήθηκαν, όπως:

- Το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών της Σάμου – Ικάριας Φούρνων. Επισημάναμε ότι βάση πρέπει να είναι ότι η θέση ότι ακτοπλοΐα είναι ένα δημόσιο αγαθό που έχει εκχωρηθεί σε ιδιώτες. Δυστυχώς στην ειδική συνεδρίαση τους Περιφ. Συμβουλίου μέχρι και ο κ. Χαλκιώτης είχε αποδεχθεί ότι η εξουσία και η ισχύς ανήκει στους εφοπλιστές. Υπάρχει φορολογική ασυλία, δεν φορολογείται ο πλούτος, δεν φορολογούνται τα κέρδη των εφοπλιστών, είναι απαράδεκτο να μη δίνουν οι πλοιοκτήτες οικονομικά στοιχεία στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαθεοφάνους, όπως απαράδεκτη ήταν και η δήλωση του κ Γεωργιάδη στους κατοίκους των νησιών μας «ή ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ή τίποτα». Προτείναμε να επανεξεταστεί η παλιότερη πρόταση Σηφουνάκη για την αγορά πλοίων από τις επιδοτούμενες γραμμές και να ενισχυθεί ένας εθνικός, δημόσιος ή κρατικός φορέας ακτοπλοΐας για να μπορεί η πολιτεία να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ.

- το ζήτημα του καλαθιού αγροτικών προϊόντων του Βορείου Αιγαίου τονίσαμε ότι στόχος μας είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα για τα τοπικά προϊόντα των νησιών μας, και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα των προϊόντων μας καθώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι με οικονομικά μέτρα ανταγωνιστικά με τα αντίστοιχα άλλα της ηπειρωτικής Ελλάδας ή του εξωτερικού. Εμείς στον Οικολογικό Άνεμο στο Βόρειο Αιγαίο συνδέουμε το καλάθι της αγροτικής μας παραγωγής με μια εύρωστη κοινωνία, οικονομία, ένα ποιοτικό φυσικό περιβάλλον και το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας πρέπει να δομηθεί πάνω σε αυτή την αρχή.

- Το ζήτημα της τουριστικής προβολής των νησιών μας και το σχεδιασμό τουριστικής πολιτικής της περιφέρειας καταθέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το είδος του τουρίστα που θέλουμε στα νησιά μας. Πρέπει να γίνει κατανομή επισκεπτών για κράτη στόχους, ενώ πρέπει να δούμε επιπλέον τη ρωσική και τουρκική αγορά. Πρέπει να επιδιωχθεί συνέργεια μεταξύ δράσεων και διαφόρων μορφών τουρισμού. Δεν είναι δυνατόν να επιδιώκουμε τον οικοτουρισμό και  τον περιπατητικό τουρισμό και την ίδια περίοδο να μπαζώνουμε υγροτόπους και να καταστρέφουμε μονοπάτια, οπότε η προστασία του τοπίου, που έχει καθιερωθεί και νομοθετικά, πρέπει να είναι ένας βασικός παράγοντας της πολιτικής μας. Επισημάναμε ότι λείπουν ορισμένες νέες μορφές τουρισμού όπως ο καταδυτικός, ο αναρριχητικός, η κατάβαση ρεμάτων, ο αιωροπτερισμός κλπ που συνδέονται με τον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό Απαιτούνται συνέργειες και με την τουριστική προβολή των Δήμων όπου εκεί θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο η περιφερειακή επιτροπής διαβούλευσης. Τέλος κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για το υλικό τουριστικής προβολής με την απαραίτητη χρήση πολυμέσων και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος.

Επιπρόσθετα ο Ηλίας Γιαννίρης έκανε την παρακάτω δήλωση: «Είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημαντική προετοιμασία που έγινε και για τα δύο αυτά ζητήματα, του καλαθιού των αγροτικών προϊόντων αλλά και της τουριστικής προβολής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας. Πρέπει να πιστέψουμε και να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας και να δώσουμε ευκαιρίες σε φιλότιμους και επιστημονικά άρτιους υπαλλήλους να δουλέψουν δημιουργικά και παραγωγικά προς όφελος της Περιφέρειας πέρα από κακώς νοούμενες δημοσιοϋπαλληλικές πρακτικές του παρελθόντος.»