Οικολογικός Άνεμος: Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (29-30/5/12)

Κατά τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) της 29ης και 30ης  Μαΐου 2012 στα θέματα που συζητήθηκαν ο Ηλίας Γιαννίρης, επικεφαλής του συνδυασμού "Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο" υποστήριξε  τις εξής θέσεις:

- Για την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων στο πρόγραμμα δακοκτονίας στη Λέσβο είναι ακατανόητο για κάθε πληρωμή να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Η πληρωμή των αντίστοιχων δικαιούχων σε Χίο και Σάμο αποδεικνύει ότι υπήρξε διαφορετικός χειρισμός στη Λέσβο, γεγονός που υποδηλώνει την ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών ώστε να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο τα ζητήματα. Ο εξοπλισμός του εργολάβου και τα φυτοφάρμακα είναι ο εξοπλισμός που υπάρχει στην παλιά νομαρχία και πρέπει να υπάρξει προσοχή και να εκτιμηθεί εκ των υστέρων αν ο εξοπλισμός επεστράφη. Ο συνδυασμός μας επανέφερε την πρόταση που είχε διατυπώσει και σε προηγούμενα συμβούλιο, να διερευνηθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης του δάκου με τη χρήση δακοπαγίδων, με στόχο την καθολική βιολογική ελαιοκαλλιέργεια σε όλα τα νησιά κάτι που δυστυχώς δεν έχει εξεταστεί ακόμη από την περιφερειακή αρχή. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός γιατί ήδη στη Λέσβο η βιολογική ελαιοκομία ανέρχεται περίπου στο 30%.

- Ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του νόμου σχετικά με τις έδρες των ταξί,  βασική θέση είναι ότι τα νησιά δεν είναι σαν τις στεριανές περιοχές και απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα. Είχαμε συνηγορήσει να μην αλλάξουν οι έδρες σε προηγούμενο συμβούλιο. Σήμερα προτείνουμε να ζητήσει η Περιφέρεια, σε συντονισμό και με τις άλλες Περιφέρειες και τις πανελλαδικές ενώσεις των ταξιτζήδων, αναβολή εφαρμογής του νόμου μέχρι να ανακοινωθούν τα στοιχεία της απογραφής 2011, που αναμένεται τον Ιούλιο 2012. Είναι λάθος να αποφασίσουμε σήμερα για την επόμενη διετία με στοιχεία του 2001. Η γενική μας θέση είναι να γίνει συνένωση εδρών ως να είχαμε 3 ή 5 δήμους, ώστε η απόφασή μας να είναι εναρμονισμένη με το στόχο που παλεύει τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Δήμος Λέσβου.  Αυτά τα κριτήρια ζητάμε να υπολογιστούν στη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, προτείναμε η Περιφέρεια να πρωτοστατήσει για ένα κοινό μέτωπο Περιφέρειας με τους ταξιτζήδες ώστε να μην δοθεί καμία νέα άδεια ταξί στη Λέσβο κατά την επόμενη διετία, αφού οι προηγούμενες τοπικές διοικήσεις είχαν χορηγήσει στον τέως δήμο Μυτιλήνης πολλαπλάσιες άδειες από αυτές που εδικαιούτο. Επισημάναμε ότι πρέπει να τεθεί ένας μελλοντικός στόχος που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στις μεταφορές, ώστε να εξασφαλίζει στους πολίτες συχνά και φτηνά μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει να γίνει μελέτη για αποτελεσματικά μέσα δημόσιας μεταφοράς, όπου τα ταξί θα παίζουν συμπληρωματικό ρόλο και όχι ρόλο υποκατάστασης των ΜΜΜ, όπως γίνεται σήμερα.

- Με την ευκαιρία της κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», που να παρακολουθεί την κατάσταση του οδικού δικτύου και των τροχαίων ατυχημάτων, ζητήσαμε το σύστημα να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ανοιχτό και να μπορεί να περιλάβει και άλλες γεωγραφικές πληροφορίες, όπως το σύστημα παρακολούθησης της σεισμικότητας της Περιφέρειας, που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 
Στην επιτροπή περιβάλλοντος που συνεδρίασε στις 29 Μαίου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την έγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή Κεντρικού Λιμένα Φούρνων». Σημειώσαμε ότι το έργο γίνεται στην καρδιά του οικισμού και θα ήταν προτιμότερο να απομακρυνθεί ο χώρος ελλιμενισμού των καϊκιών που βρίσκεται μπροστά από τον κεντρικό πεζόδρομο των Φούρνων και να βρεθεί λύση βορειότερα, σε συνάφεια με την λιμενολεκάνη ακτοπλοϊκής προσέγγισης είτε εντός είτε εκτός αυτής. Το πλεονέκτημα θα ήταν να επεκταθεί η ακτή των λουομένων και προς την περιοχή που σήμερα χρησιμοποιείται ως αλιευτικό καταφύγιο και να διαφυλαχθεί ο ήπιος χαρακτήρας του οικισμού. Τέλος προτείναμε και υιοθετήθηκαν από την επιτροπή σειρά τεχνικών μέτρων και μέτρων αντιρύπανσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και αισθητικών επιπτώσεων του έργου.
 
Μετά την ολοκλήρωση των 2 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Ηλίας Γιαννίρης έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Σημειώνουμε για μια ακόμη φορά ότι τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα πολύ σημαντικά θέματα της Περιφέρειας από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι ικανοποιητικός. Κυριαρχεί μια διαχειριστική λογική, που φαίνεται καθαρά στο ζήτημα του προϋπολογισμού και των δεκάδων τροποποιήσεών του, αλλά και στο ζήτημα της δακοκτονίας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να χαράξει στόχους και πολιτικές, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες τις δυνατότητες που έχει,  να διεκδικεί και να μην περιορίζεται στη διαχειριστική λογική της μιζέριας που επιβάλλει ο Καλλικράτης και το συγκεντρωτικό κράτος της Αθήνας.»