Νέο έγγραφο του Δήμου Ικαρίας για άδεια σφαγής

Ικαρία 8 Απριλίου 2011
Προς 1.- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υφυπουργό κ. Μ. Αποστολάκη
2.- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειάρχη κ. Α. Γιακαλή
Κοινοποίηση
Βουλευτή Σάμου κ. Π. Βαρδίκο
Αντιπεριφερειάρχη κ. Θ. Παπαθεοφάνους

Θέμα: Επανεξέταση αιτήματος χορήγησης στους κτηνοτρόφους Ικαρίας, προσωρινής κατ’ εξαίρεση άδειας σφαγής αμνοεριφίων

Σχετικά: 1.- Το με αρ. πρωτ.2195/7-4-2011έγγραφό μας                                          
2. - Αντίγραφο αποσπάσματος Κοινοτικής οδηγίας 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 22-12-1993 η οποία εισληχθει σε ισχύ στο Εθνικό μας Δίκαιο με το ΠΔ 327/1996 αναφορικά με την δυνατότητα σφαγής ζώων εκτός σφαγείων
            
Σε συνέχεια του ως σχετικό 1.- εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας, απόσπασμα της κοινοτικής Οδηγίας 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την προστασία των ζώων κατά την σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα αρ. L 340 Της 31/12/1993 Σ. 0021 – 0034 και στο διαδίκτυο http://eur=lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0119:EL: HTML  όπου ορίζεται ότι με το άρθρο 9 παράγραφος 1 μπορούν μα σφάζονται συγκεκριμένα ζώα εκτός σφαγείων.

Η εν λόγω κοινοτική οδηγία εισήλθε σε ισχύ στο Εθνικό μας Δίκαιο με το ΠΔ 327/1996.

Παρακαλούμε όπως λαμβάνοντες υπ’ όψη και αυτά τα δεδομένα, επανεξετάσετε το αίτημά μας προκειμένου να δοθεί ευνοϊκή λύση για τους κτηνοτρόφους της Ικαρίας.

Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ

ikariastore banner