Στις 11/10 με ομόφωνη απόφαση του το Επαρχιακό Συμβούλιο καλεί το Υπ. Εσωτερικών να λάβει μέτρα ούτως ώστε να μην υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από την Περιφέρεια προς τους κατοίκους της Περιφερειακής ενότητας Ικαρίας. Απάντηση στην έκκληση του Επαρχείου δεν ήρθε μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Το 1994, ο Α. Παπανδρέου θέσπισε τον νόμο 2218 για την αιρετή Νομαρχία (να ψηφίζουμε Νομάρχη). Με εκείνη την μεταρρύθμιση ήλπιζαν ότι η περιφέρεια, η επαρχία θα έκοβε τον ομφάλιο λώρο της εξάρτησης από το κεντρικό κράτος και θα αποκτούσε τοπική ανάπτυξη.

Ολοκληρώνουμε την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο έλεγχος και η ρύθμιση των οικονομικών των νέων Δήμων


Συνεχίζουμε την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του «Καλλικράτη» στην αυτοδιοικούμενη Περιφέρεια

Συνεχίζουμε την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Απο σήμερα ξεκινάμε μια προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το σύστημα διακυβέρνησης στις Περιφέρειες:

1. Τι ισχύει σήμερα                                          
Ο Νομάρχης συγκεντρώνει στο πρόσωπό του σχεδόν το σύνολο των εξουσιών.  

Τι  φέρνει ο «Καλλικράτης»
Η εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες, γίνεται το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη. Ενισχύεται η συλλογική λειτουργία της Περιφέρειας.

Σελίδες

ikariastore banner