Γνωρίζοντας τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", Μέρος 1ο: Το σύστημα διακυβέρνησης στις Περιφέρειες

Απο σήμερα ξεκινάμε μια προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης με τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο "Καλλικράτης" στη διοίκηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσιάζοντας διευκρινήσεις, επισημάνσεις και στοιχεία από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Το σύστημα διακυβέρνησης στις Περιφέρειες:

1. Τι ισχύει σήμερα                                          
Ο Νομάρχης συγκεντρώνει στο πρόσωπό του σχεδόν το σύνολο των εξουσιών.  

Τι  φέρνει ο «Καλλικράτης»
Η εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες, γίνεται το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη. Ενισχύεται η συλλογική λειτουργία της Περιφέρειας.

2. Τι ισχύει σήμερα  

Οι αντινομάρχες είναι αποκλειστικά θεματικοί.   

Τι  φέρνει ο «Καλλικράτης»  
Αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα της περιφερειακής ενότητας.

3. Τι ισχύει σήμερα
Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελεί εκτελεστικό όργανο με διάφορες αρμοδιότητες    

Τι  φέρνει ο «Καλλικράτης»
Η Νομαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται σε Οικονομική και αναβαθμίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού.

4. Τι ισχύει σήμερα
Οι αποφάσεις του Νομάρχη, του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των ΝΠΔΔ της Νομαρχίας δημοσιεύονται στο κατάστημα της νομαρχίας   

Τι  φέρνει ο «Καλλικράτης»
Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Περιφερειών καθώς και όλων των νομικών τους προσώπων υποχρεωτικά δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε διαφορετική περίπτωση απλά δεν ισχύουν.

5. Υπάρχοντες θεσμοί Διαβούλευσης   
Δεν υπάρχει κάποιος θεσμός που να δίνει τη δυνατότητα οργανωμένης διαβούλευσης και έκφρασης των τοπικών φορέων.    

Νέοι θεσμοί Διαβούλευσης
Καθιερώνεται η Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται κατά 1/3 από πολίτες μετά από κλήρωση και από τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Επιστημονικούς Συλλόγους, Αθλητικούς – Πολιτιστικούς Συλλόγους).

6. Υπάρχοντες θεσμοί Διαβούλευσης   
Ο πολίτης που έχει παράπονα από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας απευθύνεται κυρίως στο Νομάρχη.   

Νέοι θεσμοί Διαβούλευσης
Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης» με αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των περιφερειακών αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του Περιφερειάρχη και άλλων αιρετών οργάνων της Περιφέρειας από την συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.