Θέματα του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) την 03/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:2ο ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ:3ο ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΙΣΑ ΛΕΣΒΟΥ >>.

ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Ηρακλής Βερβέρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου .

ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ιωάννη ΧΑΛΕΛΛΗ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3448/06 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 244 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ Ν. 3852/2010.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ:6ο ΟΡΙΣΜΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
Εισηγητής: κ. Ηρακλής Βερβέρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου .

ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ << ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ >>, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ << ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ >>, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ << ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ >>, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ << ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ >>.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

ΘΕΜΑ:11ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

ΘΕΜΑ:12ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

ΘΕΜΑ:13ο ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. Ηλία Γιαννίρη ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 28-01-2011 ΣΤΗ ΧΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. (Διάρκεια 7 λεπτών).
Εισηγητής: κ. Ηλίας Γιαννίρης Επικεφαλής Π.Π. << Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο >>.

ΘΕΜΑ:14ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΕΚΑΝΑΛ.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης  Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:15ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.
Εισηγητής: κ. Σταύρος Δημηρούδης.   Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου  Βορείου Αιγαίου.

Την 04/05/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:45 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ. του Π.Σ.

ΘΕΜΑ:1ο ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ Π.Π. << ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ >> κ. Βασιλείου ΤΕΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCAS ΣΤΗ ΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ.

ΘΕΜΑ:2ο ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ.
Εισηγήτρια: κ. Αργυρώ Στεφανάκη Περιφερειακή Σύμβουλος Αίτημα της Π.Π. << Λαϊκή Συσπείρωση >>.

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ:
Α) GO LESVOS AE ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ
Β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( Ο.ΠΟ.ΝΑΣ ) ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α.ΣΑΜΟΥ.
Γ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( Ο.ΤΟ.ΝΑΣ ) ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ
Δ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( Ν.Ε.Α.ΝΣ ) ΤΗΣ ΤΕΩΣ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης  Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 38Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης  Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:5ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ. Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Περιφερειακός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ:6ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟ ΕΣΠΑ. ( Αίτημα Περιφερειακής Παράταξης << Αγώνας για τα νησιά μας >> ).

ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ Α.Δ.ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου..

ΘΕΜΑ:8ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ << ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ >>.
Ε Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Γανιάρης. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου.

ikariastore banner