η σκέψη της ημέρας:100 χρόνια πριν,σα να ήταν σήμερα!

Αναφορά Δημογεροντίας προς νομάρχη Αιγαίου:

«Όθεν γονυκλινείς παρακαλούμεν όπως ληφθή μέριμνα διά την πτωχήν πλήν νομοταγή ημών νήσον και απολαύσωμεν και ημείς των αγαθών του Συνταγματικού Πολιτεύματος…»

ikariamag
 

ikariastore banner