Η Ποσότητα Μετράει ... η Ποιότητα Υπερτερεί!

Κινητοποίηση ΜΚΟ και Παράκτιων Αλιέων για μία βιώσιμη αλιεία

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ — Σήμερα, οργανώσεις παράκτιων αλιέων και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να διακηρύξουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου, την ανάγκη εφαρμογής μίας πραγματικά βιώσιμης ευρωπαϊκής αλιείας μέσω της επικείμενης μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).
 
160 οργανώσεις από 17 Κράτη Μέλη έχουν υπογράψει τη διακήρυξη πριν από την ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Οκτωβρίου με θέμα τις επιπτώσεις της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ στην παράκτια αλιεία. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αλιέων ασχολείται με την παράκτια αλιεία, με ήπια αλιευτική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας μία ποικιλία εποχιακών αλιευτικών μεθόδων, με σχετικά χαμηλό αντίκτυπο στη φυσική λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συνεισφέροντας, ταυτόχρονα, στην παράκτια και περιφερειακή τοπική οικονομία.

“Η νέα ΚΑλΠ οφείλει να δώσει ένα τέλος στην υπεραλίευση και να ανταμείψει όσους αλιεύουν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, παρέχοντάς τους προνομιακή πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους” υπογραμμίζει η Αναστασία Μήλιου, Υδροβιολόγος, Συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας του Αρχιπελάγους, Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας. “Οι παράκτιοι αλιείς, μολονότι αποτελούν μοχλό κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για πολυάριθμες τοπικές κοινωνίες, έχουν τεθεί στο περιθώριο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑλΠ, η οποία εστιάζει στην ποσότητα και όχι την ποιότητα.”

Η διακήρυξη καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εφαρμόσουν μία ΚΑλΠ η οποία:
1. Παρέχει προνομιακή πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους για εκείνους που αλιεύουν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, όπως διευκρινίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ.
 
2. Δεν υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν το σύστημα Ανταλλαγής Αλιευτικών Δικαιωμάτων, αλλά παρέχει μία σειρά εργαλείων για τη διαχείριση της πρόσβασης σε αλιευτικούς πόρους.
 
3. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη και υιοθέτηση μακροχρόνιων επιχειρησιακών σχεδίων.
 
4. Θεσπίζει σαφή πρωτόκολλα με σκοπό την αποφυγή διενέξεων ανάμεσα σε αλιείς οι οποίοι στοχεύουν στην εκμετάλλευση κοινών ιχθυαποθεμάτων ή αλιεύουν σε περιοχές με κοινή πρόσβαση.

“Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουν λόγο για μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στην ευρωπαϊκή αλιευτική βιομηχανία σε ποσοστό 60% για τα επόμενα 10 χρόνια” αναφέρει σχετικά η Αναστασία Μήλιου.  “Και αν δεν αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση, περισσότερο από όλους θα πληγεί ο τομέας της παράκτιας αλιείας. Ήρθαμε στις Βρυξέλλες για να ακουστεί η φωνή μας και να διατυπώσουμε σε όλους όσους εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων ότι μπορούν να επιλέξουν μία περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη ΚΑλΠ, αν μας αφουγκραστούν.
Αρχιπέλαγος Ι.Θ.Π.

 

ikariastore banner