Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις μετεγγραφές φοιτητών που κατάγονται από νησιωτικές περιοχές

Την πρότασή τους με στόχο την άρση της ανισότητας σε βάρος των φοιτητών που κατάγονται από νησιά, κατέθεσαν προς το υπουργείο Παιδείας, με πρωτοβουλία του βουλευτή Σάμου Πυθαγόρα Χ. Βαρδίκου, οχτώ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονται σε νησιωτικές περιοχές.

Στην ερώτηση που συνυπογράφουν οι κ.κ. Βαρδίκος Π., Βαρβαρίγος Δ., Ζωίδης Ν., Κασσάρας Γ., Κρεμαστινός Δ., Μαργιέλης Σ., Μοσχόπουλος Σ., Παπαμανώλης Γ., επισημαίνεται ότι: «Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τις μετεγγραφές των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικών περιπτώσεων ανέδειξε μια διάσταση που δεν ήταν από την αρχή ορατή και ευνοεί πρωτίστως την Αθήνα και δευτερευόντως άλλες στεριανές μεγάλες περιοχές, ενώ ουσιαστικά αφήνει έξω, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τα νησιά.

Για την οικονομική διευκόλυνση, δεν είναι θέσφατο η οικογενειακή κατοικία. Είναι δυνατόν, π.χ. πολύτεκνος που κατοικεί στη Σάμο να έχει και σπίτι στην Αθήνα. Ή κάτοικος της Αθήνας να έχει τέκνο που σπουδάζει σε άλλη πόλη αλλά να μένει σε φοιτητική εστία δωρεάν. Πρόσθετη δε και πραγματική οικονομική επιβάρυνση, έχουν νησιώτες που σπουδάζουν εκτός Αθηνών και για να μετακινηθούν από το πατρικό τους στον τόπο σπουδών χρησιμοποιούν δύο και σε περιπτώσεις μικρών νησιών τρία μεταφορικά μέσα, ενώ οι Αθηναίοι μόνο ένα. Τέλος, δεν διασφαλίζεται ούτε η αξιοκρατία γιατί είναι δυνατόν να μην μετεγγράφεται νησιώτης με περισσότερα μόρια και να μετεγγράφεται στην Αθήνα που υπάρχουν όλες οι σχολές, ο εξ Αθηνών με λιγότερα».

Οι βουλευτές προτείνουν στην ερώτησή τους να έχουν όλοι –ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας- τη δυνατότητα να δηλώνουν όλες τις πόλεις που επιθυμούν να φοιτήσουν στον πίνακα με τις καθορισμένες θέσεις και αυτός που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια να μετεγγράφεται.

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της σχετικής ερώτησης (Αρ. πρωτ. 19179) :

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές ειδικών περιπτώσεων»

Η νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφές των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ειδικών περιπτώσεων, έχει στόχο την οικονομική διευκόλυνση των οικογενειών τους με αξιοκρατία.

Η εφαρμογή της όμως, ανέδειξε μια διάσταση που δεν ήταν από την αρχή ορατή και ευνοεί πρωτίστως την Αθήνα και δευτερευόντως άλλες στεριανές μεγάλες περιοχές, ενώ ουσιαστικά αφήνει έξω, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, τα νησιά.

Για την οικονομική διευκόλυνση, δεν είναι θέσφατο η οικογενειακή κατοικία. Είναι δυνατόν, π.χ. πολύτεκνος που κατοικεί στη Σάμο να έχει και σπίτι στην Αθήνα. Ή κάτοικος της Αθήνας να έχει τέκνο που σπουδάζει σε άλλη πόλη αλλά να μένει σε φοιτητική εστία δωρεάν.

Πρόσθετη δε και πραγματική οικονομική επιβάρυνση, έχουν νησιώτες που σπουδάζουν εκτός Αθηνών και για να μετακινηθούν από το πατρικό τους στον τόπο σπουδών χρησιμοποιούν δύο και σε περιπτώσεις μικρών νησιών τρία μεταφορικά μέσα, ενώ οι Αθηναίοι μόνο ένα.

Τέλος, δεν διασφαλίζεται ούτε η αξιοκρατία γιατί είναι δυνατόν να μην μετεγγράφεται νησιώτης με περισσότερα μόρια και να μετεγγράφεται στην Αθήνα που υπάρχουν όλες οι σχολές, ο εξ Αθηνών με λιγότερα.

Το ορθό, αξιοκρατικό και συνταγματικό (άρθρο 101, §4) είναι όλοι –ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας- να έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν όλες τους τις επιθυμίες στον πίνακα με τις καθορισμένες θέσεις.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες του καθενός δημιουργούν τις ανάγκες για οικονομική του διευκόλυνση και όχι μόνο ο τόπος κατοικίας του.

Να έχουν όλοι το δικαίωμα για οπουδήποτε σε ανάλογες σχολές και ο με περισσότερα μόρια να μετεγγράφεται.

Αν για το τρέχον έτος είναι αδύνατη η διόρθωση, να διορθωθεί για το επόμενο.

Για τη φετινή χρονιά, προτείνεται κατ’ εξαίρεση όσοι των ειδικών κατηγοριών από τα νησιά δεν μετεγγράφηκαν σε σχολές στις οποίες άλλοι θα μετεγγραφούν με λιγότερα μόρια, να μπορούν να μετεγγραφούν και αυτοί είτε κατά τη διάρκεια του έτους είτε στις αρχές του επόμενου. Δεν θα είναι πολλοί άλλωστε.

Ερωτάται η κα υπουργός
Θα προχωρήσει στην άρση της ανισότητας που δημιουργείται σε βάρος των νησιωτών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βαρδίκος Πυθαγόρας
Βαρβαρίγος Δημήτρης
Ζωίδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Κρεμαστινός Δημήτρης
Μαργιέλης Σπυροπάνος
Μοσχόπουλος Σπύρος
Παπαμανώλης Γιώργος

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr