Ενημέρωση για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της 29ης κ& 30ης Μαρτίου 2011

Κατά τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) της 29ης και 30ης Μαρτίου 2011, ο περιφερειακός σύμβουλος Ηλίας Γιαννίρης είχε την ευκαιρία να διατυπώσει θέσεις του συνδυασμού "Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο" στα θέματα που συζητήθηκαν, όπως:

• την υποστήριξη της αναγκαιότητας οριζόντιας παρακολούθησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου και επιπλέον ανά νησί ανά τρίμηνο έτσι ώστε να αξιολογείται το έργο της περιφέρειας και να είμαστε σε θέση να επαναξιολογούμε τις δράσεις μας. Επίσης, για την δίκαιη κατανομή κονδυλίων θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται αυτή η κατανομή στα νησιά της περιφέρειας. Λάβαμε την πρόταση του προϋπολογισμού μόλις μια ημέρα πριν το περιφερειακό συμβούλιο και ως εκ τούτου ψηφίσαμε λευκό κατά την ψήφιση του καθώς δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο για την αξιολόγηση του.  Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πρέπει απλά να εκτελεί διεκπεραιωτικά έναν «τακτοποιητικό» προϋπολογισμό συνέχειας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αλλά εμείς προσβλέπουμε την παραγωγή αναπτυξιακής πολιτικής για τα νησιά μας. 

• την υποστήριξη προτάσεων κατά την ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΣ με σκοπό τη δημοκρατικότερη λειτουργία του και την καλύτερη προετοιμασία των περιφερειακών συμβούλων.  Δυστυχώς πολλές από αυτές δεν έγιναν δεκτές.  Ψηφίσαμε λευκό ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα φανούν οι αδυναμίες του κανονισμού και θα φανεί η αναγκαιότητα της αναθεώρησης του. 

• την υποστήριξη της συμμετοχής της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου στο δίκτυο «Δάφνη» με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής στην περιφέρεια μας, αρκεί να είναι ουσιαστική η συμμετοχή μας και όχι τυπική και η Περιφέρεια να αντλήσει το μέγιστο δυνατό όφελος και υποστήριξη των πολιτικών στόχων της Περιφέρειας μας. Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής και πρέπει να εργαστούμε όχι για την απλή συμμετοχή μας στο δίκτυο αλλά για τη μεγίστη εκμετάλλευση των ωφελημάτων μας από αυτό μέσα από την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου, την προώθηση των ήπιων πηγών ενέργειας, τη χωρική οργάνωση και τον έλεγχο της δόμησης,  τη διατήρηση της φύσης και των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Είναι απαραίτητη η στήριξη του ποιοτικού τουρισμού και των μορφών εναλλακτικού τουρισμού, ο προγραμματισμός βασικών έργων υποδομής στο νησιωτικό χώρο όπου η περιβαλλοντική συνιστώσα θα είναι ουσιαστική, η προώθηση των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και τηςεπιχειρηματικότητας αλλά και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών με την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και σχήματα. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές που συζητείται μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση στα νησιά μας και η συμμετοχή μας στο δίκτυο αυτό μπορεί να μας εξοπλίσει με επιχειρήματα για την ορθή αξιολόγηση του.

• την ανάγκη πίεσης προς την κυβέρνηση απαιτώντας τη χρηματοδότηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 63 εκατ. €, που δυστυχώς έχει παγώσει. Υπερψηφίσαμε την ενεργοποίηση της επιτροπής παρακολούθησης καθώς είναι απολύτως απαραίτητη η χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα νησιά μας.

Περισσότερες πληροφορίες, Ηλίας Γιαννίρης 6974185330
 

ikariastore banner