Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2012

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) της 24ης Ιανουαρίου 2012 ο Ηλίας Γιαννίρης είχε την ευκαιρία να διατυπώσει θέσεις του συνδυασμού "Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο" στα θέματα που συζητήθηκαν, όπως τα εξής:

- Το  ζήτημα της μεταφοράς μαθητών στα νησιά μας και την παύση εκτέλεσης του έργου από τους μεταφορείς λόγω της καθυστέρησης της καταβολής δεδουλευμένων από την Περιφέρεια. Μεταφέραμε την άποψη ότι πρέπει να βρούμε τα αίτια του προβλήματος για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα και του χρόνου. Ο Οικολογικός Άνεμος είχε επισημάνει σε προηγούμενο ΠΣ ότι η μεταφορά μαθητών δεν πρέπει να ακολουθεί την ημερολογιακή και ετήσια τακτοποίηση των προϋπολογισμών, γιατί υπάρχει ένα λογιστικό κενό στους δυο πρώτους μήνες του χρόνου, αλλά να ακολουθεί το σχολικό έτος από Σεπτέμβρη σε Ιούλιο. Η διοίκηση πρέπει σε αυτή την περίπτωση να προσαρμοστεί στην ευαίσθητη ομάδα του σχολικού πληθυσμού και να μην αντιμετωπίζει τις σχολικές ανάγκες των παιδιών με όρους ετήσιου προϋπολογισμού. Προτείναμε αυτό που η πρόσφατη ανακοίνωσή μας λέει: «Καλούμε την Περιφέρεια και τον Δήμο Λέσβου, τον Περιφερειάρχη κ. Γιακαλή και τον Δήμαρχο κ. Βουνάτσο σήμερα κιόλας να καθίσουν και να επιζητήσουν άμεση λύση του προβλήματος, τιθέμενοι προ των ευθυνών τους και θέτοντας με τη σειρά τους την Πολιτεία προ των δικών της ευθυνών, χωρίς υπεκφυγές και αίολες δικαιολογίες». Συμπαραστεκόμενοι στους μαθητές και τους γονείς, προτείναμε η Περιφέρεια να ζητήσει να επανέλθει η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών στο Υπ Παιδείας, όπως προτείνει και η παράταξη «Ισχυρό Αιγαίο» του κ. Βογιατζή γιατί δοκιμάστηκε αυτό το αποκεντρωμένο σύστημα μεταφοράς μαθητών και απέτυχε. Τέλος εκφράσαμε την ανησυχία μας μήπως πρόκειται για μετακύληση της εσωτερικής πτώχευσης και μεταφορά υποχρεώσεων από το κεντρικό κράτος στην περιφέρεια, στο δήμο, για να καταλήξει  τελικά στον πολίτη που αύριο μπορεί να του ζητηθεί να πληρώνει αυτός τη μεταφορά των μαθητών.

- Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό & εθνικό δίκτυο των νησιών της Περιφέρειας. Με την παρέμβαση μας σημειώσαμε ότι ήταν πολύ θετική η δουλειά που έκαναν οι εισηγητές. Τέτοιες μελέτες επί του πεδίου παρέχουν στοιχεία για μέτρα πολιτικής εφαρμοσμένα και εντοπισμένα σε συγκεκριμένα σημεία και δράσεις και υποστηρίζουν το έργο της Περιφέρειας. Εντοπίσαμε ότι πρέπει να προστεθούν οι ΠΕ Λήμνου και Ικαρίας στην προτεινόμενη επέκταση μαζί με τα σεμινάρια εκπαίδευσης που θα πρέπει να είναι 5 και όχι 3 που προτείνει η εισήγηση, και οι εισηγητές το δέχτηκαν. Ζητήσαμε να συνεκτιμηθεί και ο κίνδυνος ατυχημάτων από τα πεζοδρόμια που είναι κατειλημμένα από περίπτερα, παράνομες καταλήψεις ή τραπεζοκαθίσματα και αναγκάζουν τον πεζό να βγαίνει στο δρόμο. Για την Πρόταση για το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών προτείναμε να υπάρχει κατάταξη των τροχαίων ανά λόγο πρόκλησης (οδηγός, οδικό δίκτυο, βλάβη κλπ) κατά περιφερειακή ενότητα ή κατά νησί. Αυτό θα μας δείξει που υπάρχει ιδιαιτερότητα για ειδικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Τέλος επισημάναμε ότι η τακτική των συστάσεων από την τροχαία για κράνος ή ζώνη έχει περισσότερα αποτελέσματα συμμόρφωσης από ότι έχουν οι εκστρατείες κλήσεων.

Ειδικά για την Ικάρια σημειώσαμε ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι απαράδεκτη. Επιπλέον αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων ανά 1000 κατοίκους γιατί δεν έχει οργανωμένες συγκοινωνίες ή ΚΤΕΛ. Οι χωματόδρομοι ακόμη κυριαρχούν στο οδικό δίκτυο. Μετά τη θεομηνία του Οκτωβρίου 2010 προκλήθηκαν ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο ύψους 13 εκατομ. Έχουν δοθεί 3 εκατ για άμεση αντιμετώπιση. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στο οδικό δίκτυο της Ικάριας ενώ υπάρχουν δεκάδες στενώματα στο κεντρικό οδικό δίκτυο και εκεί η σήμανση είναι πλημμελής.
Πρέπει η μελέτη Οδικής Ασφάλειας  να επισημάνει αυτά τα σημεία και να προτείνει στο ΠΣ βελτιώσεις Συχνά αυτές είναι χαμηλού κόστους και η ΠΕ Οδικής Ασφάλειας μπορεί να τις υποδείξει.  
- Η οδική συμπεριφορά είναι κρίσιμη παράμετρος γενικά αλλά ατυχήματα εξ αιτίας του οδικού δικτύου αναμένεται να  είναι πάνω από το Μέσο όρο της Περιφέρειας στην Ικαρία.
- Ειδικά για φέτος το Εγχειρίδιο Χρήσης που θα ετοιμαστεί να έχει ειδικά για την Ικαρία και την προσθήκη ένα χάρτη της Ικαρίας για τα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου.  
- Χρειάζονται «Μάτια Γάτας» σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Ικαρίας. Στα λίγα χιλιόμετρα που έχουν τοποθετηθεί διαπιστώνεται ότι είναι πολύ βοηθητικά, και για την κανονική οδήγηση αλλά και για την περίπτωση της κακοκαιρίας.
- Χρειάζεται διαγράμμιση. Τα περισσότερα χιλιόμετρα του οδικού δικτύου δεν έχουν ή έχουν ξεθωριασμένη και δυσδιάκριτη διαγράμμιση.
- Δεν υπάρχει ούτε μια σήμανση για διάβαση πεζών στην Ικαρία!
- Ατυχήματα, θανατηφόρα ατυχήματα Ικαρίας: Εκτιμάται με πρόχειρους υπολογισμούς ότι  τα ατυχήματα είναι περίπου 50 το χρόνο. Τα θανατηφόρα είναι πάνω από 3 το χρόνο που φτάνουν ορισμένες χρονιές και τα 7, δυσανάλογα πολλά σε σχέση με άλλες περιοχές της Περιφέρειας.

- Για το ζήτημα της έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιφέρειας βορείου αιγαίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 30-09-2011. Ο Πρόεδρος είπε στο σώμα ότι αυτό είναι ένα τυπικό θέμα. Αντιπροτείναμε ότι το θέμα είναι ουσιαστικό και γιαυτό κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ζητήσαμε να έχουμε εικόνα για τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς κατά ΠΕ, να θέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο κριτήρια κατανομής ώστε να υπάρχει αποτελεσματική παρακολούθηση από την Οικονομική Επιτροπή.
Για παράδειγμα, ανάφεραμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης  η ΠΕ Ικαρίας δίνει την εξής εικόνα εξόδων για το πρώτο εννεάμηνο

Διακρίνει κανείς ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ αυτού του κριτηρίου και των ποσών που κατανεμήθηκαν στην Ικαρία. Το ίδιο χαμηλά ποσοστά μπορεί να έχουν και άλλες περιφερειακές ενότητες. Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι η εικόνα είναι παραπλανητική και ότι στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα φέρει πίνακες κατανομών κατά Περιφερειακή Ενότητα ώστε να αρθεί η παραπλανητική εικόνα που δίνουν τα στοιχεία του απολογισμού. Αναμένουμε την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη και θα τοποθετηθούμε αναλόγως.

Με την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Ηλίας Γιαννίρης έκανε την παρακάτω δήλωση: «Με αφορμή το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών στα σχολεία θύμισα στο σώμα την ρήση του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι «Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται αλλά δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται.» Αντί λοιπόν για άκαρπες δηλώσεις να δούμε όλοι πώς θα δουλέψουμε δημιουργικά για το καλό των νησιών μας πέρα και μακριά από επικοινωνιακές εκρήξεις και μικροπολιτικές τακτικές.»

Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο

ikariastore banner