ΒΙΝΤΕΟ: Ο Βουλευτής Σάμου Σεβαστάκης για N/Σ για την Υγεία στα πλαίσια του Παράλληλου Προγράμματος

Η ομιλία και η τροπολογία του Βουλευτή Σάμου Δημήτρη Σεβαστάκη κατά την ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Υγεία στα πλαίσια του Παράλληλου Προγράμματος της Κυβέρνησης.

Το Σάββατο 20-2-2016 ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας : Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο στα πλαίσια του Παράλληλου Προγράμματος της Κυβέρνησης,  που έχει ως στόχο την προστασία των πολιτών και την θωράκιση των δημόσιων αγαθών όπως η υγεία και η παιδεία, δίνοντας λύσεις  σε χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν και τα νησιά μας και έχουν κληροδοτηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

-Με τροπολογία που εισηγήθηκε ο Βουλευτής Σάμου απλοποιούνται οι διαδικασίες γνωμάτευσης και συντήρησης ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας σε συνεργασία με οποιοδήποτε  ΝΠΔΔ , εν γένει δημόσιο ή αυτοδιοικητικό μηχανισμό, έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να υπάρχει άμεση επισκευή και λειτουργία των ασθενοφόρων στα νησιά.

-Ενώ με Υπουργική τροπολογία στις περιοχές όπου τα Κέντρα Υγείας δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων ή το προσωπικό τους δεν επαρκεί, θα υπάρχει η δυνατότητα  να οδηγούνται τα ασθενοφόρα, κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Υγείας από προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και προσωπικό των ΟΤΑ που έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης και εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο Βουλευτής Σάμου τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου στη Βουλή, αναφερόμενος στο κοινωνικό πρόσημο των διατάξεων του νομοσχεδίου, στη διόρθωση των στρεβλώσεων που θεραπεύει  το νομοσχέδιο, καθώς και στην προστασία  δημόσιων αγαθών όπως η παιδεία και η υγεία.

Ακολούθως  αναφέρουμε βασικά σημεία του νομοσχεδίου που χρειάζεται όλοι μας να γνωρίζουμε:
 α) Υγεία:
-Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις άγονες και νησιωτικές περιοχές καθώς προκρίνονται κίνητρα στους επικουρικούς γιατρούς και τους αγροτικούς γιατρούς ώστε να καλύψουν τα κενά και επιτέλους οι κάτοικοι των νησιών να έχουν αναβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Κίνητρα στους γιατρούς και με τη μορφή επιδοτήσεων.
-Υγειονομική, νοσοκομειακή κάλυψη ανασφάλιστων  και ευάλωτων  κοινωνικών ομάδων.
-Ρυθμίσεις για την κάλυψη μεγάλων κενών στο ΕΣΥ, την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών στις μονάδες υγείας καθώς και αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
-Ρυθμίζονται προβλήματα αποζημίωσης εφημεριών του υγειονομικού προσωπικού
-Εισάγονται διατάξεις για την προσέλκυση και παραμονή ειδικευμένων ιατρών στα νοσοκομεία της χώρας
-Ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση της προμήθειας καυσίμων για τα ασθενοφόρα και λοιπά κινητά μέσα του ΕΚΑΒ
-Η θέσμιση των Διαμεσολαβητών Υγείας και των Συντονιστών Υπηρεσιών Υγείας που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους
-Ρυθμίσεις για τη διαφάνεια στις λίστες των χειρουργείων, ώστε να παύσουν οι κάθε είδους «συναλλαγές» .

β) Παιδεία:
-Αντισταθμιστική Εκπαίδευση:
Εμπλουτισμός της ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετη διδακτική στήριξη για μαθητές δημόσιων γυμνασίων και λυκείων. Η Αντισταθμιστική Εκπαίδευση θα περιλαμβάνει πέραν των ανωτέρω και επιπρόσθετες δομές για την ενισχυτική διδασκαλία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
-Μέτρα για την ομαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων
-Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
-Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών  των Πανεπιστημίων, ώστε να εξορθολογιστούν  οι δαπάνες.

Από το γραφείο του Βουλευτή

ikariastore banner