Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

Τελεί υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού

Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεόδωρου Δρίτσα συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού.

Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί κυρίως: α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διαφόρους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών. Ο χώρος ευθύνης του Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την άσκηση νησιωτικών πολιτικών είναι όλα τα νησιά της επικρατείας.

Τη Δευτέρα, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Γιαννέλλης Θεοδοσιάδης, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, έστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με την οποία τον προσκαλεί στην έναρξη των εργασιών της πρώτης αυτής συνεδρίασης για να ορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης στα πλαίσια άσκησης νησιωτικών πολιτικών.

Ως έδρα συνάντησης προτάθηκαν τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην Μυτιλήνη.

ikariastore banner