Καταγράφοντας τον πλούτο των θαλασσών μας

Η καταδυτική ομάδα του Αρχιπελάγους και της διεθνούς οργάνωσης Operation Wallacea αποτελείται αυτή τη περίοδο από 18 θαλάσσιους βιολόγους και εκπαιδευτές κατάδυσης, καθώς και από 200 εκπαιδευόμενους μαθητές που προέρχονται από 10 διαφορετικά σχολεία των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιορδανίας και της Ελβετίας.

Μέσα από τις καθημερινές καταδυτικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές, έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση και καταγραφή των ειδών πανίδας και χλωρίδας που βρίσκονται στους παράκτιους οικοτόπους των ελληνικών θαλασσών καθώς επίσης και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων τους.

Στόχος του Αρχιπελάγους μέσα από την ερευνητική κατάδυση, είναι να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις για την σπάνια βιοποικιλότητα των θαλασσών και να δώσει την ώθηση για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς δυτών, η οποία θα διακατέχεται από τον απαραίτητο σεβασμό για τα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και που θα διαθέτει τη γνώση για την προστασία τους.

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ι.Θ.Π.