ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΑ: Μια φωτογραφία με νόημα... από τις Βρυξέλλες για την Ικαρία με αγάπη!

Good afternoon,
I am sending you the following picture: for me it indicates some crucial elements of the island:
a) the beauty of a sunrise over Fourni
b) the attempt to protect the nature of the island
c) the goats, who are a constant threat to the nature of the island.
Hope you like it, too, and that you may upload it.
Best
Birgt Urban
Ikaria/Brussels

(Μετάφραση από το ikariamag.gr)
Καλησπέρα,
Σας στέλνω την ακόλουθη φωτογραφία: για μένα συμβολίζει κάποια κρίσιμα στοιχεία του νησιού:
α. Την ομορφιά της ανατολής πίσω από τους Φούρνους
β. Την απόπειρα της προστασίας της φύσης στο νησί.
γ. Τα κατσίκια που είναι μία μόνιμη απειλή για τη φύση του νησιού.
Εύχομαι να σας αρέσει και να την ανεβάσετε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Birgt Urban
Ικαρία / Βρυξέλλες

ikariastore banner