Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, 2007 – 2013». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα του Συμφώνου των Δημάρχων, που συμβάλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων της ΕΕ στο τομέα της βιώσιμης ενέργειας.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενημερώνει ότι δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Eco-Innovation «Οικολογική Καινοτομία», η οποία αποτελεί μέρος του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013 (CIP) της ΕΕ. Πρόκειται μια σημαντική ευκαιρία για τη διασφάλιση ενός πρωταγωνιστικού ρόλου της Ευρώπης στην διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ενώ, επιπρόσθετα, αποτελεί μια ευκαιρία, η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σελίδες

ikariastore banner