Δήμος Ικαρίας: Για την έναρξη διαβουλευσης σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και προκειμένου να προχωρήσουμε στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας. Παρουσιάζουμε σήμερα το σχέδιο του κανονισμού το οποίο θα τεθεί  σε  διαβούλευση, για να κατατεθούν  οι  παρατηρήσεις και  οι προτάσεις όσων ενδιαφέρονται.

Το σχέδιο αυτό εισηγήθηκε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ικαρίας  στην 12η συνεδρίαση του 2016 του δημοτικού συμβουλίου. Όπου υποβλήθηκε η πρόταση να δοθεί το προτεινόμενο σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση για ένα μήνα και να επανέλθει στο συμβούλιο κατόπιν των προτάσεων που θα γίνουν στη διαβούλευση για να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.

Με βάση τα ανωτέρω  τίθεται  το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας σε διαβούλευση  για 30 ημέρες (η προθεσμία αρχίζει από την ανάρτηση του σχεδίου στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.ikaria.gov.gr, η οποία έγινε στις 7/11/2016) προκειμένου να κατατεθούν  παρατηρήσεις και  προτάσεις από τους ενδιαφερομένους.

Οι απόψεις και οι προτάσεις επι του σχεδίου να κατατίθενται στο γραφείο του Δημοτικού συμβουλίου (κ. Σπανού 2275350401) και να αποστέλλονται  στο email: dik-proedros.ds@otenet.gr, μέχρι 7/12/2016.

Το σχέδιο του κανονισμού αποτελείται από 10 άρθρα, και το υπό διαμόρφωση κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.ikaria.gov.gr και στο γραφείο του Δημοτικού συμβουλίου.

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ