Πρόσκληση για τουριστικές υποδομές

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου υπεγράφη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο τομέα  των τουριστικών υποδομών, με προϋπολογισμό 5.562.858 ευρώ προερχόμενο από πόρους του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Η πρόσκληση απευθύνεται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ ο κύκλος αξιολόγησης των προτάσεων αρχίζει στις 17 Δεκεμβρίου 2010 και λήγει στις 18 Μαρτίου 2011.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Προχωράμε στην χρηματοδότηση έργων και στον τομέα των τουριστικών υποδομών. Τα έργα τουριστικής υποδομής θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας μας, μέσω της προστασίας και ανάδειξης του, με την διεύρυνση και αναβάθμιση του τουριστικού της προϊόντος. Μπορούν να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, αλλά και δράσεις προμήθειας-εξοπλισμού, προβολής-προώθησης και ενημέρωσης του κοινού».