Κέντρο Πρόληψης και στην Ικαρία

Θετικά απάντησαν οι τοπικοί φορείς της Ικαρίας στην πρόταση που έκανε το Κέντρο Πρόληψης Νομού Σάμου «Φάρος» για την δημιουργία παραρτήματος στο νησί. Ειδικότερα, με επιστολή που έστειλε προς τους αρμόδιους φορείς του νησιού (νομαρχιακούς συμβούλους, έπαρχο και δημάρχους), η πρόεδρος του Κέντρου σημειώνει ότι μια τέτοια κίνηση θα ωφελούσε ιδιαίτερα τον τόπο και στην πρόληψη της εξάπλωσης των ναρκωτικών.

Ως προς τον τρόπο λειτουργίας του παραρτήματος διευκρινίζεται ότι το επιστημονικό προσωπικό του θα υλοποιεί προγραμματισμένες παρεμβάσεις βιωματικών σεμιναρίων σε ομάδες γονέων, εφήβων, καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών, εθελοντών, στρατιωτικών κ.α. και στόχος του θα είναι να συνεχιστεί το έργο του «Φάρου» της Σάμου στην Ικαρία και τους Φούρνους, έχοντας όμως τη δυνατότητα για μεγαλύτερη συχνότητα δράσεων και δίχως πίεση χρόνου. Το παράρτημα θα παρακολουθεί τις ανάγκες της Ικαρίας και των Φούρνων και θα διαμορφώνει ανάλογα τις δραστηριότητες του.

Επίσης, η στελέχωση του παραρτήματος προτείνεται να γίνει από δύο άτομα, ως επιστημονικό προσωπικό, τα οποία θα στηρίζονται και θα αλληλοβοηθούνται από την ομάδα του «Φάρου» στη Σάμο, ενώ σε ότι αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, αυτή θα εντάσσεται στο μισθολόγιο του Κέντρου Πρόληψης Σάμου «Φάρος» που εγκρίνεται από τον ΟΚΑΝΑ ανά τριετία. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και κατάλληλες ώστε να οι τοπικοί φορείς να μην έχουν καμία επιπλέον επιβάρυνση για την λειτουργία του Κέντρου.

ikariamag