Άμεση ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας Ικαρίας & Φούρνων

 

ΠΡΟΣ: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Υπ’ όψιν κου  Γενικού Γραμματέα
ΚΟΙΝ: 1) Περιφέρεια Βορείου Αιγαιού, Γραφείο Περιφερειάρχη, υπ’ όψιν κου Περιφερειάρχη και  κου Εκτελεστικού Γραμματέα
2) Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
3) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4) Περιφερειακή Ενότητα Σάμου υπ’ όψιν κου Αντιπεριφερειάρχη
5) Δήμο Ικαρίας , κο. Δήμαρχο και Δημοτικό συμβούλιο            
6) Δήμο Φούρνων-Κορσεών, κο Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο
7) Δασονομείο Ικαρίας
8) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ικαρίας

14/06/11

Σας γνωρίζουμε ότι τα μέτρα πυροπροστασίας κατά το διάστημα της θερινής περιόδου, είναι ανεπαρκή και επιβάλλεται να ενισχυθούν κατεπειγόντως.

Συγκεκριμένα, δεν έχει γίνει ο προβλεπόμενος καθαρισμός και η αποψίλωση χόρτων και θάμνων εκατέρωθεν του οδικού δικτύου ούτε και ο καθαρισμός και η συντήρηση των δασικών οδών.

Το τεχνικό συνεργείο άμεσης αντιμετώπισης εκτάκτων κινδύνων, πυρκαγιές- πλημμύρες και άλλες έκτακτες καταστάσεις της «Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας » (πρώην Επαρχείο ,Νομαρχία) βρίσκεται σε ακινησία  εξαιτίας ανύπαρκτου προσωπικού. Την ανεπάρκεια των μέτρων πυροπροστασίας επιβαρύνει η δύσβατη προσπελασιμότητα στους πιθανούς χώρους εκδήλωσης εστιών πυρκαγιάς εξαιτίας των ζημιών του οδικού δικτύου κατά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Οκτώβρη.

Εισηγούμαστε

• Άμεση οικονομική ενίσχυση των φορέων της Περιφερειακής μας  Ενότητας, του Δήμου Ικαρίας και Δήμου Φούρνων –Κορσεών και του Δασονομείου Ικαρίας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη λήψη μέτρων πρόληψης πυρκαγιών.
• Άμεση πρόσληψη, κατά τη θερινή περίοδο, ενός χειριστή μηχανημάτων, δύο εργατών και ενός οδηγού οχημάτων για την επανεκκίνηση των ακινητοποιημένων μηχανημάτων του συνεργείου μας (GRADER, φορτωτή, χορτοκοπτικό, αλυσοπρίονο) για να συμβάλλουν άμεσα στην προσπελασιμότητα και τον καθαρισμό των ποιο επικίνδυνων πιθανών χώρων εκδήλωσης πυρκαγιών.
• Άμεση ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ικαρία, με δύο τουλάχιστον μικρά τετρακίνητα (4Χ4), πυροσβεστικά οχήματα και ένα στο Δήμο των Φούρνων, για δύσβατες περιοχής.

Η Ικαρία, όπως είναι γνωστό βρίσκεται απ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια στον Α’ βαθμό επικινδυνότητας, λόγω της ισχύς και της ταχύτητας των ανέμων της , τη μορφολογία των εδαφών της και τη μεγάλη έκταση των δασωμένων περιοχών. Γι’ αυτό άλλωστε πλήρωσε και κατά το παρελθόν βαρύ τίμημα 13 ανθρώπινα θύματα και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές.

Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούμε να κάνετε δεκτά τα αιτήματά μας και να συμβάλλεται άμεσα με οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο στην πρόληψη των κινδύνων πυρκαγιάς.
 
                                 
                                                                 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
                                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                           ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ

                                                         ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ                                                ΝΙΚΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ
                                                                                                                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ikariastore banner