Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου περί Υποθηκοφυλακείων , το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης , καταργούνται όλα τα τοπικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας και δημιουργείται ένα μόνο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο ανά Νομό. Τα υποθηκοφυλακεία της νήσου Ικαρίας (Αγ. Κηρύκου και Ευδήλου) και των Φούρνων καταργούνται , ενώ τα αρχεία τους θα μεταφερθούν στο νέο Υποθηκοφυλακείο Σάμου.

Με κατάπληξη, απορία, οργή και αγανάκτηση λάβαμε τυχαία γνώση του σχεδίου νόμου που στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση 13 καταργεί μεταξύ άλλων και τα υποθηκοφυλακεία Ευδήλου και Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.