Συνεργασία Αρχιπελάγους – Νορβηγικού Πανεπιστήμιου Επιστημών Ζωής για την προστασία του Αιγαίου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η συστηματική προσπάθεια των ερευνητών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” για την καταγραφή, τη μελέτη και την προστασία του μοναδικού φυσικού πλούτου των 14 νησίδων και νησιών του Μόνιμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αρκιών και νησίδων Β. Πάτμου.

Το καταφύγιο θεσμοθετήθηκε το 2004 έπειτα από έρευνα και παρέμβαση του Αρχιπελάγους, σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό ένα παράνομο (και παράλογο) πεδίο βολής των ενόπλων δυνάμεων, προστατεύθηκε και αναδείχθηκε σε ένα σπάνιο βιότοπο παγκόσμιας περιβαλλοντικής σημασίας.

Τον τελευταίο χρόνο, το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής, έπειτα από Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν, έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη της άγριας ζωής του Καταφυγίου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σπάνια είδη ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν στις νησίδες.

Έτσι αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αμεσότητα δράσεων και η ανταλλαγή νέων εξειδικεύσεων στην τεχνογνωσία, προς όφελος της έρευνας και της προστασίας του Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, το Αρχιπέλαγος και το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο εφαρμόζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια καινοτόμο μέθοδο για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των άγριων ζώων, με τη χρήση συστήματος εξειδικευμένων καμερών για εξ’αποστάσεως παρακολούθηση.

Πρόκειται για ένα σύστημα που δεν παρενοχλεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα σπάνια αυτά ζώα κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής τους. Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων γίνεται από εξειδικευμένο λογισμικό που έχουν αναπτύξει οι επιστήμονες του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστημών Ζωής.
Η προηγμένη αυτή τεχνολογικά μέθοδος με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ζωολόγων, αποδεικνύεται ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη καθώς και τη προστασία της σπάνιας βιοποικιλότητας του Καταφυγίου.

Στο πλαίσιο αυτής της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συνεργασίας, το Αρχιπέλαγος και το Νορβηγικο Πανεπιστήμιο έχουν ήδη υποβάλει προς δημοσίευση, την πρώτη επιστημονική ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύντομα πρόκειται να αξιοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο για την εξ’αποστάσεως παρακολούθηση και άλλων χερσαίων και θαλάσσιων ειδών, και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, με στόχο να υπάρξει πληρέστερη κατανόηση της δυναμικής των οικοσυστημάτων, αλλά και να αναπτυχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την προστασία τους.

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Ι.Θ.Π.

ikariastore banner