Είθισται όταν γίνεται ένα αφιέρωμα σε κάποιον τόπο, μετά να υπάρχουν και διάφορες ενστάσεις, γιατί δεν έδειξε το τάδε, γιατί δεν έδειξε τα προβλήματα μας, γιατί τόνισε λάθος αυτό το χωριό κλπ. Φυσιολογικό είναι και αυτό και μέσα στο «παιχνίδι».

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr