Χάρτης της Ικαρίας, τέλη 16ου αιώνα. Από το χειρόγραφο νησολόγιο του Αntonio da Milo. Aπό την έκδοση: MILLO, Antonio. Isolario, (μετφρ. Αγαμέμνων Τσέλικας), Αθήνα, AdVenture, 2006.

ikariastore banner