Το Αρχιπέλαγος σε Διεθνή Συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τα Θαλάσσια Απορρίμματα

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος συμμετείχε στη συνάντηση που διοργανώθηκε από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο περιβαλλοντικών οργανώσεων «Seas at Risk» στις 4 Νοεμβρίου. Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, είχε θέμα: «Συνδέοντας τα θαλάσσια απορρίμματα με την κυκλική οικονομία». Το Αρχιπέλαγος, το οποίο ανήκει στα μέλη του Seas at Risk, εκπροσώπησε η ερευνήτρια, κα Μαρίκα Παναγιώτου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι καταστροφικές συνέπειες που προκαλούνται στα φυσικά οικοσυστήματα από τις ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να ξεκινήσουν από κοινού έναν ουσιαστικό διάλογο για την αποτελεσματική διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων.Όπως διαπιστώθηκε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η απομάκρυνση των σκουπιδιών από παραλίες και επιφανειακά νερά, αποτελεί μία προσωρινή και τοπική λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα, η οποία κρίνεται ανεπαρκής. Αντίθετα, καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερης κλίμακας, αποτελεσματικές δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν μία πραγματική λύση.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν ήταν η δημιουργία ευρωπαϊκών στρατηγικών οι οποίες θα μπορούσαν να προωθήσουν την αποτροπή της ρύπανσης, μέσω συγκεκριμένων οδηγιών, τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, αλλά και την αποτελεσματική συλλογή απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, τονίστηκε ότι η Οδηγία – Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική ευκαιρία προς την κατεύθυνση μίας πιο αποδοτικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Στο Αρχιπέλαγος, καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν πρωτίστως οι αιτίες που οδηγούν στην ανεξέλεγκτη αύξηση των απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσές μας. Κύριος στόχος μας είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες που διογκώνουν το πρόβλημα και στη συνέχεια να προωθήσουμε τις απαραίτητες δράσεις, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποτελεσματική επίλυσή του.

Αρχιπέλαγος Ι.Θ.Π.

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr