Το Αρχιπέλαγος - Μέλος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία (RAC MED)

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», », με  έδρα το νομό της Σάμου, έγινε πρόσφατα μέλος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε.  για την Αλιεία στη Μεσόγειο (RAC MED), ως ο μοναδικός εξειδικευμένος επιστημονικός φορέας που συμμετέχει στο συμβούλιο, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα της βιώσιμης αλιείας στην Ελλάδα (σημείωση: τα μέλη του συμβουλίου συμμετέχουν αμισθί σε αυτό). Τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια της Ε.Ε., δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς που σχετίζονται με την αλιεία, να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   Είναι τιμή μας που αναγνωρίζεται η σταθερή προσήλωση του Αρχιπελάγους στα θέματα που σχετίζονται με την προστασία και αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων πόρων μας.

Αξιοσημείωτο είναι όμως το γεγονός ότι το Αρχιπέλαγος έγινε μέλος του Συμβούλιου έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολούθησε ένας και πλέον χρόνος υπόγειας και λυσσαλέας αντίδρασης τόσο από στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου, καθώς επίσης και της ΠΕΠΜΑ (Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας – μηχανότρατες, γρι-γρι). Και σε αυτή την περίπτωση όμως, φαίνεται ότι οι καιροί αλλάζουν και όλοι ελπίζουμε ότι πολλά από τα κακώς κείμενα που μας έφεραν στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, επιτέλους θα γίνουν/ανήκουν στο παρελθόν.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες μεσογειακές χώρες, η Ελλάδα ήταν ένα από τα ελάχιστα μέλη όπου στο εν λόγω συμβούλιο δεν είχε έως πρόσφατα εκπροσώπηση από εξειδικευμένους φορείς που εκφράζουν είτε τα συμφέροντα του περιβάλλοντος, είτε τα συμφέροντα του παράκτιου αλιευτικού κλάδου.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμα ενδεικτικό στοιχείο, για τον σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση των αλιευτικών θεμάτων στην Ελλάδα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες μέχρι και σήμερα, και πως οδηγηθήκαμε στην δραματική κατάσταση όπου βρίσκονται τα ιχθυαποθέματα στις θάλασσές μας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Αρχιπελάγους στο RAC MED, εκπρόσωπός μας συμμετείχε στη συνάντηση που έγινε πρόσφατα στη Ρώμη, ενώ τον επόμενο μήνα θα συμμετάσχει και στη σχετική συνάντηση που θα γίνει στη Μασσαλία.

Το Αρχιπέλαγος στοχεύει να αξιοποιήσει την ευκαιρία που μας δίνεται ως μέλος του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε.  για την Αλιεία στη Μεσόγειο, και μέσα από τη συμμετοχή μας θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλιεία, που καθορίζουν το μέλλον των θαλάσσιων πόρων στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο και την επιβίωση χιλιάδων συμπολιτών μας.