Απαγόρευση παραμονής σκαφών τρέηλερ & υλικών από τα λιμάνια Αγ.Κηρύκου & Ευδήλου Ικαρίας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΣΚΑΦΩΝ-ΤΡΕΙΛΕΡ –ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΙΚΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ  ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ   ΛΙΜΕΝΩΝ

Με ανακοίνωσεις του, οι λιμενικοί σταθμοί Αγ.Κηρύκου και Ευδήλου Ικαρίας γνωστοποιούν ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2015 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ικαρίας και το αριθμ. πρωτ. 84/7-05-2015 έγγραφο Λιμενικού ταμείου Ικαρίας, απαγορεύεται η στάθμευση και η παραμονή σκαφών-τρέιλερ και πάσης φύσεως υλικών εντός των Χερσαίων Ζωνών των 2 λιμανιών του νησιού (για τον Εύδηλο ισχύει για παλιό και νέο λιμάνι). Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες τους όπως τα απομακρύνουν άμεσα.

Η στάθμευση και η παραμονή των σκαφών εντός χερσαίας ζώνης λιμένα απαγορεύεται για το  χρονικό διάστημα   από 15 Μαΐου έως 10  Οκτωβρίου έκαστου  έτους  ενώ  για το υπόλοιπο χρονικό διαστήμα θα  επιτρέπεται  κατόπιν  συνεννόησης  με  το Λιμενικό  Ταμείο  και  έγκριση της Υπηρεσίας.

Ειδικά για το έτος 2015 η απαγόρευση ισχύει από 01-06-2015. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος και μόνο μετά από
άδεια της Λιμενικής Αρχής ολιγοήμερης παραμονής και  για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

ikariamag.gr