ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την προστασία των μελισσών στον Ν. Σάμου-Ικαρίας-Φούρνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου ενημερώνει τους δενδροκαλλιεργητές, σχετικά με την προστασία των μελισσών από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ότι: 

Kατά την διάρκεια της ανθοφορίας των καρποφόρων δένδρων, υπάρχει έντονη δραστηριότητα των μελισσών. Οι ψεκασμοί με φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την περίοδο της ανθοφορίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ,  διότι πολλά από αυτά , και περισσότερο τα εντομοκτόνα είναι μελισσοτοξικά. Αποτέλεσμα αυτών των επεμβάσεων είναι ο θάνατος μελισσών και  η μειωμένη παραγωγή, αφού για το δέσιμο των καρπών , βασικός συντελεστής είναι η μέλισσα (επικονίαση).

Για τους λόγους αυτούς οι δενδροκαλλιεργητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εφαρμόζουν τις παρακάτω οδηγίες :

1. Απαγορεύονται οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα (με εξαίρεση τα βιολογικά σκευάσματα εντομοκτόνων) από την αρχή μέχρι το τέλος της ανθοφορίας  στις καλλιέργειες  των οπωροφόρων δένδρων  .

2. Επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των παραπάνω καλλιεργειών οι ψεκασμοί με μη μελισσοτοξικά εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα, βιολογικά σκευάσματα εντομοκτόνων).

3. Ψεκασμοί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα στις παραπάνω καλλιέργειες επιτρέπονται πριν και μετά την ανθοφορία.

4. Στις λοιπές καλλιέργειες  απαγορεύονται επίσης οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.

5.Στις καλλιέργειες μεγάλης διάρκειας ανθοφορίας ,  όπως  τα κηπευτικά ή άλλες, στις οποίες παρουσιάζονται εχθροί και ασθένειες, επιτρέπονται οι ψεκασμοί εφόσον ληφθούν προληπτικά μέτρα όπως:

α. Χρήση των λιγότερο μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

β. Εφαρμογή των ψεκασμών την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

γ. Προειδοποίηση των μελισσοκόμων, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους  , ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους. 

Περισσότερες πληροφορίες από την κ. Δρίνη του γραφείου Περιφερειακής Ενότητας Σάμου                                                                                                         

Τηλέφωνο      : 22733 50401