Στην Ικαρία έχουν ήδη οργανωθεί με επιτυχία οι εκδηλώσεις Μύθος μετά Λόγου: διάλογοι για την ουσία και τη διαχρονική αξία του Αρχαίου Ελληνικού Μύθου (παγκόσμιο συνέδριο, 2005), Η Αρχαιολογική σκαπάνη στην Ικαρία: 70 χρόνια ανασκαφικής έρευνας και μελλοντικές προοπτικές (συνέδριο, 2006), Μύθος και Πραγματικότητα στη Σύγχρονη Ελλάδα (ημερίδα, 2007), Μυθολογία από Μαθητές για Μαθητές (2008 και 2009).

Σελίδες

ikariastore banner