Το 1994, ο Α. Παπανδρέου θέσπισε τον νόμο 2218 για την αιρετή Νομαρχία (να ψηφίζουμε Νομάρχη). Με εκείνη την μεταρρύθμιση ήλπιζαν ότι η περιφέρεια, η επαρχία θα έκοβε τον ομφάλιο λώρο της εξάρτησης από το κεντρικό κράτος και θα αποκτούσε τοπική ανάπτυξη.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, το βασικό κύτταρο τοπικής διοίκησης υπήρξε η κοινότητα. Μια κοινότητα περιλάμβανε έναν ή περισσότερους οικισμούς και είχε την ευθύνη κυρίως της πληρωμής των φόρων στην κεντρική διοίκηση (από τότε μας τα έπαιρναν!).

Σελίδες

ikariastore banner