Την Κυριακή 10 Μαίου, στην αίθουσα του συλλόγου "Κάβο Πάπας", παρουσιάστηκε το νέο εκδοτικό πόνημα του συμπατριώτη μας πολιτικού μηχανικού και συγγραφέα Κώστα Ε.Ρόζου.