Κάλεσμα για Σύσταση Επιτροπής με θέμα το ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας

Πρόσφατα έγινε νόμος του Κράτους το «Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης» (ΦΕΚ 15369/451/Φ.ΣΧΟΟΑΠ). Το ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας επηρεάζει τις ιδιοκτησίες, αλλάζει τις χρήσεις γης και δημιουργεί το έδαφος για τη βιομηχανική παραγωγή πράσινης ενέργειας. Και όλα αυτά εις βάρος των μικρών ιδιοκτησιών των Καριωτών, και χωρίς να λαμβάνει υπόψη το αραιοκατοικημένο των χωριών και οικισμών της Ικαρίας, ή τις παραδοσιακές χρήσεις γης, που είναι άρρηκτα δεμένες με την τοπική οικονομία.

Σας καλούμε σε συνάντηση για τη σύσταση επιτροπής με σκοπό την αλληλο-ενημέρωση, και τελικό στόχο, την αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας, την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, στις 8 μμ., στην αίθουσα του Κουντουμά.

Πρωτοβουλία Δημοτών