Όλες οι έρευνες και μελέτες των τελευταίων ετών για το φαινόμενο της μακροζωίας στην Ικαρία και ιδιαίτερα η γνωστή επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών που έγινε το 2009 από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μυστικό της είναι κυρίως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής των ικαρίων.

Όλες οι έρευνες και μελέτες των τελευταίων ετών για το φαινόμενο της μακροζωίας στην Ικαρία και ιδιαίτερα η γνωστή επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών που έγινε το 2009 από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μυστικό της είναι κυρίως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής των ικαρίων.

Καταχώρηση συνέντευξης στο ΡΑΔΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΑΜΟΥ για τα Καταδυτικά Πάρκα με την ευκαιρία έγκρισης του καταδυτικού πάρκου Ικαρίας -Φούρνων.

Μετά και την ευτυχή κατάληξη της συνεργασίας μας με το Δήμο Ικαρίας σχετικά με την ίδρυση αναρριχητικών πάρκων στη Ικαρία, που σε πρώτη φάση θα αφορούν το άθλημα "BOULDERING" (αναρίχηση επί βράχων), επισυνάπτω σχετική παρουσίαση που έγινε από τους αναρριχητές - αθλητές κ.κ. Ευάγγελο Καστανιά και Αντώνη Σκεουφύλακα, σε συνεργασία με τον κ. Κωνσταντίνο Γαγλία

Οι παρακάτω θέσεις-προτάσεις παρουσιάστηκαν από τον οικονομολόγο – μελετητή κ. Κωνσταντίνο Γαγλία κατά την αναπτυξιακή διημερίδα που έλαβε χώρα στον Αρμενιστή Ικαρίας 1 - 2 Οκτωβρίου 2011 με κοινή οργάνωση του Δήμου Ικαρίας και της Εταιρείας Ικαριακών Μελετών. Τα βασικά σημεία αυτών των θέσεων - προτάσεων αναπτύσσονται στα κείμενα που ακολουθούν.

ikariastore banner