Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους

Ο Βουλευτής Σάμου Πυθαγόρας Χ. Βαρδίκος, ο Νομάρχης Σάμου Μανώλης Κάρλας και ο Αντινομάρχης Νίκος Ζάχαρης συναντήθηκαν, την Τρίτη 20 Απριλίου, με τον υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση πήραν μέρος και στελέχη του Υπουργείου.

Αποφασίστηκε με συνεργασία Υπουργείου, Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου να προχωρήσουν χρηματοδοτούμενα από προγράμματα του ΕΣΠΑ και Εθνικούς Πόρους τα παρακάτω έργα:
- Δρόμος Κάλαμος-Νας (1.400.000€)
- Διάνοιξη δρόμου Τραπάλου-Μαγγανίτη (100.000€)
- Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (1.200.000€)
- Διευθέτηση οφειλών Ν.Α. Σάμου από υπερβάσεις έργων (1.800.000€) και συγκεκριμένα:

Αξιοποίηση Ταμιευτήρα στο Πέζι Ραχών
Λιμενικά έργα Ευδήλου Ικαρίας.

ikariastore banner