Συνήγορος του Πολίτη: Παράνομη η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ


Με πόρισμα του ο Συνήγορος του Πολίτη τεκμηριώνει τις επισημάνσεις που έκαναν σε πρόσφατο έγγραφο τους οι Δήμαρχοι της Ικαρίας σχετικά  με τις παράνομες -κατά την άποψη τους- ενέργειες της διοίκησης του  Ο.Α.Ε.Ε.

Αυτό αναφερόταν στην εγκύκλιο 113 η οποία στην ουσία «καταργεί» τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στην οικονομική επιβάρυνση των μέχρι πρότινος ευνοηθέντων από την νομοθεσία επαγγελματιών, αλλά και για μεγάλο μέρος του κοινωνικού ιστού της επαρχίας μας της οποίας οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν μεγάλο τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Στο πόρισμα του ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται  ότι «η αλλαγή της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να γίνεται με νόμο και όχι με εγκυκλίους» και επισημαίνεται δε πως «η δυσχερής δημοσιονομική κατάσταση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης δεν δικαιολογεί αποκλίσεις από την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης».

Με  βάση όλα τα παραπάνω, οι Δήμαρχοι της Ικαρίας ζητούν εκ νέου την παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την άμεση ανάκληση της μη σύννομης εγκύκλιου 113/2009 του ΟΑΕΕ, ενώ παράλληλα ζητούν την άμεση συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου και αυτών του ΟΑΕΕ προκειμένου να επιστραφούν οι εισφορές ασφαλισμένων που κατεβλήθησαν στον ΟΑΕΕ βάσει της εγκυκλίου 113/2009.


ikariamag

ikariastore banner