Πρόσκληση για τις κτιριακές υποδομές

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφίας Θεολογίτου υπεγράφη η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο τομέα εκπαίδευσης και ειδικότερα για την υποβολή προτάσεων που αφορούν νέες κτιριακές υποδομές ή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, στη προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με προϋπολογισμό 12.409.992 ευρώ. Η πρόσκληση απευθύνεται στους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων για το πρώτο κύκλο αξιολόγησης αρχίζει από αύριο Παρασκευή 19 Μαρτίου και λήγει στις 19 Μαΐου 2010. Όσες προτάσεις υποβληθούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα αξιολογηθούν από τις 15 Ιούνιου 2010 και σε διάστημα ενός μήνα.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου δήλωσε ότι: «Άνοιξε ο δρόμος για την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων και την επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών κτιριακών υποδομών. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, μέσα από σύγχρονες σχολικές μονάδες, αποτελεί μια από τις σημαντικές μας προτεραιότητες. Στόχος μας είναι η στέγαση των μαθητών να γίνεται μέσα σε σύγχρονα σχολεία με αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές».

Με την παρούσα πρόσκληση εκτιμάται ότι θα εξυπηρετηθεί ένας σημαντικός αριθμός έργων τα οποία βρίσκονται σε τελική φάση προς υποβολή και αξιολόγηση και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει υποδομές που θα εξασφαλίσουν την εκπαιδευτική προοπτική των νησιών του Βορείου Αιγαίου για την επόμενη δεκαετία. Το σύνολο των μηχανισμών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να υποδεχτεί τις προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς και να προχωρήσει τάχιστα στην ένταξη τους στο ΕΣΠΑ.

ikariastore banner