Η Ικαρία είναι βέβαια νησί, με την γεωγραφική έννοια. Περισσότερο όμως είναι ένα βουνό, ριγμένο μέσα στην μέση του Αιγαίου. Βρίσκεται σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία του πελάγους, από την πλευρά των φυσικών φαινομένων, πολλά από τα οποία τα προκαλεί το ίδιο το ψηλό και απότομο βουνό, που πολλαπλασιάζει την δύναμη του ανέμου στις ακτές με τις γνωστές σπηλιάδες και τα «στρίμματα».

Στα δικά μου χρόνια, στα δικά μου μέρη ένα 30% με 40%, όταν τελείωναν το γυμνάσιο τότε, το λύκειο σήμερα, πήγαιναν στη θάλασσα ως καπεταναίοι, μηχανικοί, ασυρματιστές. Καμιά φορά ένας μεγαλύτερος αριθμός πήγαινε στη θάλασσα κατευθείαν από το δημοτικό.